VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 3 | 1 Cô-rinh-tô 4 | 1 Cô-rinh-tô 5 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 4:2

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn