VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Cô-rinh-tô | 2 Cô-rinh-tô 5 | 2 Cô-rinh-tô 6 | 2 Cô-rinh-tô 7 | Ga-la-ti

2 Cô-rinh-tô 6:18

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn