VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Cô-rinh-tô | 2 Cô-rinh-tô 8 | 2 Cô-rinh-tô 9 | 2 Cô-rinh-tô 10 | Ga-la-ti

2 Cô-rinh-tô 9:15

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn