VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Cô-rinh-tô | Ga-la-ti 2 | Ga-la-ti 3 | Ga-la-ti 4 | Ê-phê-sô

Ga-la-ti 3:9

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Áp-ra-ham, là người có lòng tin.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn