VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Cô-rinh-tô | Ga-la-ti 5 | Ga-la-ti 6 | Ê-phê-sô

Ga-la-ti 6:6

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn