VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Cô-lô-se | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4 | 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5 | 2 Tê-sa-lô-ni-ca

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 cầu nguyện không thôi,

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn