VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Tê-sa-lô-ni-ca | 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2 | 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3 | 1 Ti-mô-thê

2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:3

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi Ác giả.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn