VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Tê-sa-lô-ni-ca | 1 Ti-mô-thê 4 | 1 Ti-mô-thê 5 | 1 Ti-mô-thê 6 | 2 Ti-mô-thê

1 Ti-mô-thê 5:23

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Đừng chỉ uống nước luôn; nhưng phải uống một ít rượu, vì cớ tì vị con, và con hay khó ở.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn