VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Ti-mô-thê | 2 Ti-mô-thê 1 | 2 Ti-mô-thê 2 | 2 Ti-mô-thê 3 | Tít

2 Ti-mô-thê 2:3

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn