VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 10 | Hê-bơ-rơ 11 | Hê-bơ-rơ 12 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 11:30

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

30 Bởi đức tin, các tường thành Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi người ta đi vòng quanh bảy ngày.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn