VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 12 | Hê-bơ-rơ 13 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 13:14

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Vì dưới đời nầy, chúng ta không có thành còn luôn mãi, nhưng chúng ta tìm thành hầu đến.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn