VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | 1 Phi-e-rơ 3 | 1 Phi-e-rơ 4 | 1 Phi-e-rơ 5 | 2 Phi-e-rơ

1 Phi-e-rơ 4:9

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Người nầy người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằn.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn