VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Phi-e-rơ | 1 Giăng 3 | 1 Giăng 4 | 1 Giăng 5 | 2 Giăng

1 Giăng 4:5-6

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ. 6 Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời: ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn