VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 19 | Khải-huyền 20 | Khải-huyền 21

Khải-huyền 20:14-15

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. 15 Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn