VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 19 | Khải-huyền 20 | Khải-huyền 21

Khải-huyền 20:15

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn