VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Ru-tơ | 1 Sa-mu-ên 2 | 1 Sa-mu-ên 3 | 1 Sa-mu-ên 4 | 2 Sa-mu-ên

1 Sa-mu-ên 3:19

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Sa-mu-ên trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người: Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn