VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Tìm Bài Mới Đăng

Tựa Đề

+ Quý vị cần tải xuống và cài đặt Acrobat Reader để đọc các bài trên.

Nếp Sống Mới, do Ban Văn Phẩm Hội Thánh Tin Lành VN tại thành phố Giác-Sơn-Viên (Vietnamese Christian Church of Jacksonville), Florida, thực hiện và phát hành, nhằm mục đích:

Quý vị nào muốn nhận báo biếu này, hay góp ý kiến xây dựng, hoặc góp phần ủng hộ, xin liên lạc:


Nếp Sống Mới,
10006 Logan Falls Ct
Jacksonville, FL 32222-1898
Văn Phẩm | Liên Lạc | Chia Sẻ | Help
(c) 2022 Vietnamese Christian Church of Jacksonville
35,476
194,351,953