VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Winter Photo

Lu-ca 2:21-40

Lu-ca 2:21-40
Chiên Nhỏ
C:2/7/2012; 401 xem
Xem lần cuối 1.52 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Thơ Diễn Ý Theo Kinh Thánh.

Trang Chủ | Vườn Thơ