VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Winter Photo

Quán Trọ Không Còn Chỗ

Lu-ca 2:7
Thanh Hữu
C:12/5/2019; 127 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6.10 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Vườn Thơ