VietChristian
VietChristian
nghe.app

Thí dụ: Nếu quý vị muốn chỉ tìm kiếm bài giảng Giáng Sinh của Mục Sư Nguyễn Thỉ và Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên, xin chọn loạt bài Lễ Giáng Sinh và diễn giả số 113 và 114 và bấm nút Lựa Chọn.

Loạt Bài

Diễn Giả

1. Ông Phạm Xuân Thiên
2. Ông Trương Anh
3. Andrew Le
4. Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
5. Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
6. Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
7. Bà Mục Sư Trương Văn Hoàng
8. Becky Zuck
9. Charlotte Stemple
10. Giáo Sư Ánh Tuyết Fisher
11. Giáo Sư Trương Văn Thiên Tư
12. Hồ Thanh Dũng
13. Jean Livingston
14. Jonathan Eggert
15. Lê Quang
16. Mục Sư Đào Văn Chinh
17. Mục Sư Đào Việt Tiến
18. Mục Sư Đỗ Đình Song
19. Mục Sư Đỗ Lê Minh
20. Mục Sư Đặng Chính
21. Mục Sư Đặng Minh Trí
22. Mục Sư Đặng Ngọc Báu
23. Mục Sư Đặng Ngọc Hương
24. Mục Sư Đặng Ngọc Thẳng
25. Mục Sư Đặng Quy Thế
26. Mục Sư Đinh Văn Tư
27. Mục Sư Ansary Aboubakare
28. Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
29. Mục Sư Đoàn Dũng
30. Mục Sư Đoàn Hưng Khôi
31. Mục Sư Đoàn Hưng Linh
32. Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
33. Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
34. Mục Sư Đoàn Trung Tín
35. Mục Sư Đoàn Văn Miêng
36. Mục Sư Đoàn Văn Minh
37. Mục Sư Bùi Ngọc Hương
38. Mục Sư Bùi Quang Túc
39. Mục Sư Bùi Thanh Nhàn
40. Mục Sư Cao Bảo Tài
41. Mục Sư Cao Hoàng Cung
42. Mục Sư Châu An Phước
43. Mục Sư Châu Trọng Ngọc
44. Mục Sư Chương Thanh Hải
45. Mục Sư Chương Thanh Lâm
46. Mục Sư Chung Tử Bửu
47. Mục Sư Dương Đình Nguyện
48. Mục Sư Dương Thạnh
49. Mục Sư Dave Holden
50. Mục Sư Hà Cẩm Tú
51. Mục Sư Hà Minh Quang Huy
52. Mục Sư Hồ Bình Minh
53. Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
54. Mục Sư Hồ Khắc Đàm
55. Mục Sư Hồ Nguyên Kha
56. Mục Sư Hồ Thế Nhân
57. Mục Sư Hồ Tuấn Khanh
58. Mục Sư Hồ Vũ
59. Mục Sư Hồ Xuân Phước
60. Mục Sư Hứa Trung Tín
61. Mục Sư Hoàng Siêu
62. Mục Sư Huỳnh John Hùng
63. Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
64. Mục Sư Huỳnh Sabastian
65. Mục Sư Huỳnh Thái Mỹ Vân
66. Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
67. Mục Sư Huỳnh Văn Linh
68. Mục Sư Lâm Bảo Nhơn
69. Mục Sư Lâm Văn Minh
70. Mục Sư Lê Đình Ân
71. Mục Sư Lê Duy Tín
72. Mục Sư Lê Hồng Phúc
73. Mục Sư Lê Hoàng Thái An
74. Mục Sư Lê Hoàng Trọng
75. Mục Sư Lê Minh Sơn
76. Mục Sư Lê Ngọc Vinh
77. Mục Sư Lê Phước Lạc
78. Mục Sư Lê Phước Thiện
79. Mục Sư Lê Phước Thuận
80. Mục Sư Lê Tự Hiển
81. Mục sư Lê Tân
82. Mục Sư Lê Thành Hiệp
83. Mục Sư Lê Thanh Liêm
84. Mục Sư Lê Thế Đinh
85. Mục Sư Lê Thiện Dũng
86. Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
87. Mục Sư Lê Văn Dương
88. Mục Sư Lê Văn Thái
89. Mục Sư Lê Văn Thể
90. Mục Sư Mã Phúc Thạch
91. Mục Sư Mai Tấn David
92. Mục Sư Ngô Đình Can
93. Mục Sư Ngô Minh Quang
94. Mục Sư Ngô Tấn Sĩ
95. Mục Sư Ngô Thành Tâm
96. Mục Sư Ngô Văn Bửu
97. Mục Sư Ngô Việt Tân
98. Mục Sư Nguyễn Đỗ Bảo Thông
99. Mục sư Nguyễn Đức Hiền
100. Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
101. Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
102. Mục Sư Nguyễn Đại Phúc
103. Mục Sư Nguyễn Anh Tài
104. Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
105. Mục Sư Nguyễn Bá Quang
106. Mục Sư Nguyễn Công Thành
107. Mục Sư Nguyễn Cường Aaron
108. Mục Sư Nguyễn Duy Trung
109. Mục Sư Nguyễn Hữu Cương
110. Mục Sư Nguyễn Hữu Mạc
111. Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
112. Mục Sư Nguyễn Hồng Chí
113. Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
114. Mục Sư Nguyễn Hùng Vương
115. Mục Sư Nguyễn Hoài Đức
116. Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính
117. Mục Sư Nguyễn Hoàng Tuấn
118. Mục Sư Nguyễn Lập Mà
119. Mục Sư Nguyễn Minh
120. Mục Sư Nguyễn Minh Hải
121. Mục Sư Nguyễn Minh Thắng
122. Mục Sư Nguyễn Ngọc Khánh
123. Mục Sư Nguyễn Nguyên
124. Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
125. Mục Sư Nguyễn Sang
126. Mục Sư Nguyễn Tờn
127. Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
128. Mục Sư Nguyễn Thành An
129. Mục Sư Nguyễn Thỉ
130. Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
131. Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
132. Mục Sư Nguyễn Thiện
133. Mục Sư Nguyễn Tony
134. Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
135. Mục Sư Nguyễn Văn Ba
136. Mục Sư Nguyễn Văn Bé
137. Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
138. Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
139. Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
140. Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
141. Mục Sư Nguyễn Văn Lục
142. Mục Sư Nguyễn Văn Lý
143. Mục Sư Nguyễn Văn Năm
144. Mục Sư Nguyễn Văn Nghĩa
145. Mục Sư Nguyễn Văn Tín
146. Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
147. Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
148. Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
149. Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
151. Mục Sư Phan Chí Tâm
153. Mục Sư Phan Minh Hội
154. Mục Sư Phan Minh Tân
155. Mục Sư Phan Phước Lành
156. Mục Sư Phan Trần Dũng
157. Mục Sư Phan Vĩnh Cự
158. Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
159. Mục Sư Phạm Thanh Duy
160. Mục Sư Phạm Thanh Vũ
161. Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
162. Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
163. Mục Sư Thái Phước Trường
164. Mục Sư Trịnh Văn Khánh
165. Mục Sư Trương Quốc Giang
166. Mục Sư Trương Trung Tín
167. Mục Sư Trương Văn Bồn
168. Mục Sư Trương Văn Hoàng
169. Mục Sư Trương Văn Sáng
170. Mục Sư Trương Văn Tốt
171. Mục Sư Trần Hữu Thành
172. Mục Sư Trần Lưu Chuyên
173. Mục Sư Trần Luân Vũ
174. Mục Sư Trần Mạnh Hùng
175. Mục Sư Trần Nghị
176. Mục Sư Trần Nghĩa
177. Mục Sư Trần Quốc Hùng
178. Mục Sư Trần Quang Tuấn
179. Mục Sư Trần Thái Nhiệm
180. Mục Sư Trần Thịnh
181. Mục Sư Trần Thanh Dũng
182. Mục Sư Trần Thiện Đức
183. Mục Sư Trần Thiện Minh
184. Mục Sư Trần Thiện Tri
185. Mục Sư Trần Trọng Luật
186. Mục Sư Trần Việt Dũng
187. Mục Sư Vũ Ngọc Văn
188. Mục Sư Võ Bá Thanh
189. Mục Sư Võ Chí Mai
190. Mục Sư Võ Hoàng Sinh Nhựt
191. Mục Sư Võ Hoàng Thiên Ân
192. Mục Sư Võ Văn Hải
193. Mục Sư Võ Văn Lạc
194. Mục Sư Võ Xuân
195. Mục Sư Vương Quốc Sỹ
196. Mục Su Nguyễn Minh
197. Mark Rivera
198. Minh Nguyên
199. Pasteur Christophe Paya
200. Pastor Đặng Ngọc Quốc
201. Pastor Andre Campbell
202. Pastor Anthony Cesena
203. Pastor Art Garcia
204. Pastor Bill Egan
205. Pastor Cory Ishida
206. Pastor Dale Edwardson
207. Pastor Dale Sewall
208. Pastor Dan Wetzel
209. Pastor Donald Wiggins
210. Pastor Doug Kellum
211. Pastor Doyle Braden
212. Pastor Drake Travis
213. Pastor Dwayne Nordstrom
214. Pastor Evan Lee Dahl
215. Pastor Fletcher Tink
216. Pastor Garrett Sederholm
217. Pastor Gary Benedict
218. Pastor Gene Pietrini
219. Pastor Glen Peterson
220. Pastor Grady Mangham
221. Pastor Hồ Long
222. Pastor Harold Mangham
223. Pastor Huỳnh Trần Linh
224. Pastor Jason Bedell
225. Pastor Jason Mather
226. Pastor Joe Davis
227. Pastor John Altfeltis
228. Pastor John Stumbo
229. Pastor Kenneth Mulkey
230. Pastor Kevin Kinchen
231. Pastor Kul Bal
232. Pastor Lesly Joseph
233. Pastor Long Fuller
234. Pastor Luc Olekhnovitch
235. Pastor Michael Faber
236. Pastor Michael Proud
237. Pastor Mike Keyes
238. Pastor Monica Stenberg
239. Pastor Nasir Iqbal
240. Pastor Nguyễn Tuấn Anh
241. Pastor Nick Mangoutas
242. Pastor Perry Paxton
243. Pastor Peter Nanfelt
244. Pastor Peter Norris Nanfelt
245. Pastor Ralph S. Trainer
246. Pastor Randy Adams
247. Pastor Robert Fetherlin
248. Pastor Samson Rajkuma
249. Pastor Spencer Sutherland
250. Pastor Steve Langley
251. Pastor Terry Smith
252. Pastor Thomas Stebbins
253. Pastor Timothy Williamson
254. Pastor Victor Chayasirisobhon
255. Pastor Virginia Stoughton
256. Pastor Will Stevens
257. QPMS Nguyễn Sơn Hà
258. Sưu Tầm
259. Thầy Mai Tan David
260. Thầy Trương Công Đạt
261. Truyền Đạo Ansary Aboubakare
262. Truyền Đạo Evan Dahl
263. Truyền Đạo Huỳnh Trần Linh
264. Truyền Đạo Lê Quang Phong
265. Truyền Đạo Nguyễn Đào Hoàng
266. Truyền Đạo Nguyễn Hồng Hải
267. Truyền Đạo Nguyễn Tuấn Anh

Giảng Luận