VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trông Chờ

Trông Chờ

2 Phi-e-rơ 3:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/16/2016; 515 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/26/2016 8:12:26
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Cảnh Giác

Cảnh Giác

2 Phi-e-rơ 2:1-10a
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/9/2016; 664 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/26/2016 5:23:14
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Tiến Bộ

Tiến Bộ

2 Phi-e-rơ 1:3-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/2/2016; 606 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/26/2016 4:33:38
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Ba Ngày Lễ Trọng

Ba Ngày Lễ Trọng

Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/25/2016; P: 10/1/2016; 425 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/26/2016 5:8:8
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Chân Thần Duy Nhất

Chân Thần Duy Nhất

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:6:1-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 640 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/25/2016 21:56:40
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 3)

Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 3)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:19-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 674 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/25/2016 17:8:1
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 2)

Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 2)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:16-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/14/2016; P: 8/19/2016; 603 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/25/2016 23:12:55
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Khuôn Mẫu Muôn Đời

Khuôn Mẫu Muôn Đời

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:1-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/24/2016; P: 7/26/2016; 931 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/25/2016 10:21:42
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Bài Học Lịch Sử

Bài Học Lịch Sử

Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:19-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/10/2016; P: 7/11/2016; 801 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/25/2016 8:10:37
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Người Cha Hạnh Phúc

Người Cha Hạnh Phúc

Thi-thiên 128
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/19/2016; P: 6/20/2016; 880 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/26/2016 5:40:37
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 63  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng