VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Điều Gì Bạn Có Hãy Cho

Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/25/2016; 257 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2016 19:22:25
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Nếu Tôi Là Cai-phe

Giăng 11:47-57
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 734 xem 9 lưu
Xem lần cuối 48.04 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Cẩn Thận Trong Lời Nói

Gia-cơ 4:11-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/25/2016; P: 9/30/2016; 242 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/23/2016 11:11:52
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay

Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay

Ga-la-ti 5:13-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/15/2016; P: 5/19/2016; 1642 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/23/2016 10:59:1
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Đức Tin Khiến Mặt Trời Đứng Yên

Giô-suê 10:7-14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/11/2016; P: 9/13/2016; 416 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/23/2016 4:8:21
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Kẻ Giúp Việc Tin Lành

Ê-phê-sô 3:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/25/2016; P: 9/26/2016; 238 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2016 21:56:30
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Những Chứng Nhân Đầy Quyền Năng Của Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Ngô Minh Quang
C:7/4/2016; P: 10/6/2016; 175 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/23/2016 22:15:58
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Khuôn Mẫu Muôn Đời

Khuôn Mẫu Muôn Đời

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:1-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/24/2016; P: 7/26/2016; 922 xem 6 lưu
Xem lần cuối 56.85 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Ngược Đời? Ngược Đạo?

Hê-bơ-rơ 12:4-15
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:10/2/2016; P: 10/3/2016; 212 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/24/2016 1:54:59
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Những Sóng Gió Trong Đời Sống

Những Sóng Gió Trong Đời Sống

Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 1368 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/23/2016 15:20:48
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  10 / 696  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng