VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Tết Vui

Ma-thi-ơ 5:3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/7/2016; P: 2/5/2016; 397 xem
Xem lần cuối 10/12/2016 17:24:58
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Ngũ Phúc Lâm Môn

Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 805 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/15/2016 9:19:42
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Ba Điều Mới

Ba Điều Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 13:34-35; Khải-huyền 21:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 1095 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/18/2016 15:16:41
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Đến Với Chúa Xuân

Đến Với Chúa Xuân

Nhã-ca 2:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 896 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/19/2016 2:58:45
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Năm Mới Phước Mới

Châm-ngôn 1
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 218 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/5/2016 6:22:47
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Đổi Mới Đức Tin

Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/7/2016; P: 2/8/2016; 334 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/18/2016 10:20:28
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Mùa Xuân

Ê-sai 61:10-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/7/2016; P: 2/8/2016; 179 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2016 15:16:30
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Bước Vào Năm Hân Hỉ

Lê-vi Ký 25:8-55
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/7/2016; 336 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2016 3:44:16
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Hồn Việt

Ê-xơ-tê 4:10-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/7/2016; P: 2/24/2016; 181 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2016 8:15:10
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Năm Mới Mọi Sự Đều Mới

Năm Mới Mọi Sự Đều Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 610 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2016 15:56:33
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 28  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng