Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Tất Cả Kinh Thánh Có Thật Hay Không?

[ English | Vietnamese ]

Jim Burns trả lời những câu hỏi của bạn

Tôi tin rằng Kinh Thánh là Lời của Thượng Đế, nhưng có nhiều điều mà tôi không thể hiểu được - giống như là những người sống tới 600 tuổi. Tất cả những điều trong Kinh Thánh có thật không?

Kinh Thánh thì được đọc, được nhớ, được sống và kính yêu bởi những Cơ Đốc Nhân. Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả những sự việc đều hiểu được dễ dàng.

Thượng Đế không đòi hỏi chúng ta chỉ chấp nhận mọi điều trong Kinh Thánh mà không cần suy nghĩ. Những người tin không phải là kém thông minh. Thật ra, vài người trong nhóm những nhà tư tưởng lỗi lạc nhất trong lịch sử đã và đang là những Cơ Đốc Nhân mà đã tin rằng Kinh Thánh là Lời của Thượng Đế. Tôi luôn luôn được khích lệ khi tôi giao thiệp với những người mà có kiến thức nhiều trong những sự kiện thuộc về Kinh Thánh.

Tôi biết rằng họ đã nghĩ qua những câu hỏi của tôi và có thể giúp để giải thích chúng cho tôi. Tôi muốn góp ý với bạn nên hỏi những câu hỏi với mục sư hay người nào mà có kiến thức nhiều trong Kinh Thánh. Bạn cũng nên đọc quyển sách Tại Sao Lại Tin Vào Kinh Thánh? viết bởi Gary Burge, Việc Tìm hiểu Kinh Thánh viết bởi John Stott hay là bản in cho học sinh trong quyển Trường Hợp Về Đấng Christ viết bởi Lee Strobel.

Khi bạn nói chuyện với những người có hiểu biết và đọc những cuốn sách có ích, bạn sẽ tìm được những câu trả lời cho những câu hỏi của bạn, nhưng có thể không trả lời hết tất cả được. Trong vài trường hợp, bạn còn thêm nhiều câu hỏi nữa! Sự thật là, chúng ta phải chấp nhận vài phần của Kinh Thánh trong đức tin. Những trí óc con người của chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu tường tận mọi việc về Thượng Đế siêu nhân của chúng ta hay Lời của Ngài. Con người hôm nay không sống tới 600 năm, nhưng trong thời xưa của Cựu Ước đã có vài người như thế. Tôi cũng không hiểu được điều đó.

Bạn cũng cần để nhớ rằng Kinh Thánh dùng những phương sách văn chương như là những phép ẩn dụ, so sánh, và những lời nói cường điệu. Vì thế khi Kinh Thánh gọi Thượng Đế là hòn đá, nó không có nghĩa là Ngài là một mãnh đá cứng màu xám. Nó có ý nói rằng Ngài thì chắc chắn, mạnh mẻ, che chở. Điều đó đôi khi có thể bị khó hiểu. Bạn cũng cần phải nhớ văn cảnh lịch sử và dân tộc của những bài viết. Chúng được viết vào thời điểm khác nhau bởi những người có những sự hiểu biết khác nhau về thế giới. Điều này không có nghĩa là Kinh Thánh không là Lời cảm hứng của Thượng Đế. Nó có nghĩa là chúng ta cần cố gắng và hiểu thế nào để áp dụng văn cảnh văn hóa và lịch sử của Kinh Thánh vào cuộc sống của chính chúng ta trong thế kỷ thứ 21.

Nhà truyền giáo Billy Graham một lần đã đấu tranh với sự ngờ vực về sự hoàn toàn có thật của Kinh Thánh. Ông đã qùy xuống và cầu nguyện, "Thượng Đế toàn năng, con không hiểu mọi thứ được viết trong Kinh Thánh. Nhưng bằng đức tin con sẽ hứa tin rằng Kinh Thánh là Lời viết của Ngài cho thế gian." Đây là một điểm xoay chuyển thật sự cho người truyền giáo được kính trọng. Sự hứa nguyện của ông đối với Kinh Thánh như là sự thật đã đem đến một đức tin tăng trưởng, đã giúp ông lớn lên như một Cơ Đốc Nhân và đã làm nó có thể cho ông phục vụ Thượng Đế trong vài cách có quyền năng vô cùng to lớn. Tôi hy vọng khi bạn nghiên cứu Kinh Thánh, lời cầu nguyện của ông Graham cũng sẽ là một lời cầu nguyện tốt cho bạn.

Vì số lượng của thơ, Jim không thể trả lời từng lá thơ.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2004 - 2005ChristianityToday. Used by permission.