VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Ma-thi-ơ 22:37-40; 1 Phi-e-rơ 1:3-5; 1 Giăng 4:7-10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/30/2019; 140 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 16:48:11
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 8:5; 1 Phi-e-rơ 1:6-7; Tít 5:3-4
John Bevere
C:4/16/2020; 255 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 12:41:29
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:7; 1 Phi-e-rơ 1:6-9
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 6/30/2020; 620 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 22:56:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:26-28; 1 Phi-e-rơ 1:3
Charles Stanley
C:1/16/2011; P: 5/18/2021; 419 xem
Xem lần cuối 10/17/2021 23:54:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:1b; 1 Phi-e-rơ 1:13
VPNS
C:4/1/2021; P: 3/31/2021; 96 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 2:10:41
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:13-21
M. Jeudi
C:10/23/2014; 312 xem
Xem lần cuối 10/10/2021 16:15:14
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:13-25
M. Jeudi
C:6/27/2018; 158 xem
Xem lần cuối 10/10/2021 16:9:34
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:14-16
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/7/2017; P: 8/17/2017; 128 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 6:13:21
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:15
Donald S. Whitney
C:1/16/2011; 466 xem
Xem lần cuối 10/17/2021 10:35:13
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:17-19
Jack Graham
C:4/28/2016; 324 xem
Xem lần cuối 10/12/2021 7:41:13
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm