VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Châm-ngôn 15:13; Giê-rê-mi 31:13; Lu-ca 2:10; Khải-huyền 21:4
GDNT
C:1/16/2011; 407 xem
Xem lần cuối 10/14/2021 6:53:14
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 9:1-3; Ga-la-ti 4:4-5; Lu-ca 2:10-11; 1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/25/2020; 117 xem
Xem lần cuối 10/14/2021 13:42:29
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 15:16; Ma-thi-ơ 7:24-27; Lu-ca 2:19; Mác 4:9; Khải-huyền 2:7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/4/2019; 169 xem
Xem lần cuối 10/12/2021 11:41:50
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:13; Ma-thi-ơ 2:1-12; Lu-ca 2:1-20; Giăng 1:12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/17/2020; 95 xem
Xem lần cuối 10/13/2021 17:50:26
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25; Lu-ca 2:1-21; Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/26/2018; 193 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 16:23:47
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:10
Rick Warren
C:12/29/2016; 269 xem
Xem lần cuối 10/10/2021 16:21:39
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/3/2019; 284 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 13:34:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Good News
C:12/5/2019; 389 xem
Xem lần cuối 10/17/2021 15:24:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Orlando Wiebe
C:12/8/2019; 257 xem
Xem lần cuối 10/17/2021 13:41:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Christin Ditchfield
C:12/8/2019; 314 xem
Xem lần cuối 10/12/2021 23:37:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm