VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Giao Ước với Mắt

Gióp 31:1; Ma-thi-ơ 6:22-23
VPNS
C:6/20/2012; 955 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/25/2016 8:14:33
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Nước Cha và ÝCha

Ma-thi-ơ 6:10
VPNS
C:1/27/1995; 753 xem
Xem lần cuối 9/20/2016 20:58:33
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Nước Cha và ÝCha

Ma-thi-ơ 6:10
VPNS
C:1/28/1995; 648 xem
Xem lần cuối 9/21/2016 1:51:3
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Làm những điều đúng bằng động cơ sai

Ma-thi-ơ 6:1-18
VPNS
C:12/12/1994; 629 xem
Xem lần cuối 9/23/2016 13:46:38
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Phần thưởng Cơ Đốc

Ma-thi-ơ 6:1-18
VPNS
C:12/11/1994; 620 xem
Xem lần cuối 9/23/2016 18:26:19
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Quan niệm Cơ Đốc về phần thưởng

Ma-thi-ơ 6:1-18
VPNS
C:12/10/1994; 559 xem
Xem lần cuối 9/23/2016 18:30:21
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Phục vụ vì phần thưởng

Ma-thi-ơ 6:1-18
VPNS
C:12/9/1994; 690 xem
Xem lần cuối 9/23/2016 18:27:8
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Sự Tha Thứ Của Chúa Và Của Người

Ma-thi-ơ 6:12,14-16
VPNS
C:2/23/1995; 596 xem
Xem lần cuối 9/23/2016 18:25:22
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Sự Tha Tội Của Chúa Và Người

Ma-thi-ơ 6:12; Ma-thi-ơ 6:14-15
VPNS
C:2/24/1995; 539 xem
Xem lần cuối 9/18/2016 23:58:20
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Sự Tha Thứ Của Chúa Và Của Người

Ma-thi-ơ 6:12; Ma-thi-ơ 6:14-15
VPNS
C:2/22/1995; 557 xem
Xem lần cuối 9/18/2016 23:58:15
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |