VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Niềm Vui Vĩnh Viễn - 1

Phi-líp 1
VPNS
C:2/5/2003; 531 xem
Xem lần cuối 8/21/2016 15:11:38
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Vui Mừng trong Ân Sủng

Phi-líp 1:1-11
VPNS
C:10/12/2002; 780 xem
Xem lần cuối 8/21/2016 5:42:36
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Thêm Lên Lòng Yêu Thương

Phi-líp 1:1-11
VPNS
C:12/20/2010; 872 xem
Xem lần cuối 8/22/2016 22:19:15
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Ân Điển Và Bình An

Phi-líp 1:1-2
VPNS
C:6/28/1996; 603 xem
Xem lần cuối 8/21/2016 14:44:5
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Cái Nhìn Lạc Quan

Phi-líp 1:12-14
VPNS
C:7/2/1996; 519 xem
Xem lần cuối 8/21/2016 14:44:11
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Chịu Xiềng Xích Vì Đấng Cơ Đốc

Phi-líp 1:12-18
VPNS
C:12/21/2010; 712 xem
Xem lần cuối 8/22/2016 20:1:32
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Vui Mừng Trong Phúc Âm

Phi-líp 1:12-18
VPNS
C:10/13/2002; 581 xem
Xem lần cuối 8/21/2016 5:48:35
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Quyển Sách Để Quên

Phi-líp 1:12-18
VPNS
C:7/3/1991; 499 xem
Xem lần cuối 8/24/2016 10:29:33
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Một Mơ Ước

Phi-líp 1:12-21
VPNS
C:12/19/1993; 517 xem
Xem lần cuối 8/21/2016 19:29:52
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Sống Là Christ

Phi-líp 1:12-21
VPNS
C:9/27/2001; 506 xem
Xem lần cuối 8/21/2016 15:20:20
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 1

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |