VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Autumn PhotoAutumn Photo

Họ Làm Đau Lòng Chúa

Thi-thiên 78:1-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
Đăng 8/4/2013; 920 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/22/2014 11:44:38
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Lời Chúa Cho Trẻ Thơ

Thi-thiên 78:1-8
Mục Sư Lê Thiện Dũng
Đăng 7/14/2013; 268 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/5/2014 18:28:11
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đào Tạo Môn Đồ Trong Gia Đình

Thi-thiên 78:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
Đăng 5/6/2012; 312 xem
Xem lần cuối 9/22/2014 19:15:30
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời vô hạn

Thi-thiên 78:40-43; Xuất Ê-díp-tô Ký 23:25-26
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 7/25/2010; 326 xem
Xem lần cuối 9/20/2014 7:53:25
Nghe Lưu  Share Embed
Giới Hạn Đức Chúa Trời

Giới Hạn Đức Chúa Trời

Thi-thiên 78:41
Mục Sư Ngô Đình Can
Đăng 7/8/2012; 384 xem
Xem lần cuối 8/4/2014 22:54:15
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 78 mới

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật