VietChristian
VietChristian
Donate Online

Autumn PhotoAutumn Photo

Theo Chúa Kiểu Giu-đa

Ma-thi-ơ 26:14-16; Đa-ni-ên 27:3-5
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
Đăng 5/25/2014; 244 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/25/2014 9:14:42
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Huyết Chiên Con

Ma-thi-ơ 26:17-19; Ma-thi-ơ 26:26-29; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
Đăng 4/1/2012; 375 xem
Xem lần cuối 10/17/2014 19:38:19
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Cách Chúa Định Tội

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
Đăng 6/4/2014; 982 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/25/2014 20:31:13
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tương Lai Về Đâu?

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
Đăng 3/23/2014; 277 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/11/2014 3:15:54
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh

Ma-thi-ơ 26:26-29
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
Đăng 3/23/2000; 1020 xem
Xem lần cuối 10/9/2014 3:24:38
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Chăn Hiền Chiên Khỏe

Ma-thi-ơ 26:30-35
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
Đăng 4/6/2014; 139 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/11/2014 3:14:59
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Sự Thống Khổ của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
Đăng 3/23/2000; 937 xem
Xem lần cuối 10/15/2014 20:36:42
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Sẽ Không Cô Đơn

Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Lâm Văn Minh
Đăng 6/26/2011; 490 xem
Xem lần cuối 10/24/2014 17:34:35
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Vẫn Còn Ngủ Nghỉ Ư?

Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
Đăng 4/6/2014; 89 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/11/2014 3:13:57
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Ý Chúa

Ma-thi-ơ 26:36-46; Mác 3:33-35
Mục Sư Lâm Văn Minh
Đăng 1/3/2010; 1110 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/11/2014 22:49:6
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26 mới

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật