VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring PhotoSpring Photo

New Choices

Sáng-thế Ký 3:1-7; Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 45 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/22/2015 4:47:51
Nghe Lưu  Share Embed
Các Lựa Chọn Mới

Các Lựa Chọn Mới

Sáng-thế Ký 3:1-7; Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 229 xem
Xem lần cuối 5/22/2015 7:25:39
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Làm Một Việc Tốt

Ma-thi-ơ 26:1-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 103 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/16/2015 12:14:43
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Theo Chúa Kiểu Giu-đa

Ma-thi-ơ 26:14-16; Đa-ni-ên 27:3-5
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/25/2014; 274 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/16/2015 15:30:6
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Huyết Chiên Con

Ma-thi-ơ 26:17-19; Ma-thi-ơ 26:26-29; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/1/2012; 440 xem
Xem lần cuối 5/13/2015 13:20:54
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Cách Chúa Định Tội

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/1/2014; P: 6/4/2014; 1074 xem 24 lưu
Xem lần cuối 5/22/2015 7:15:4
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Tương Lai Về Đâu?

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/23/2014; 292 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/11/2015 13:7:58
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Giao Ước Bằng Huyết

Ma-thi-ơ 26:17-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 131 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/19/2015 6:26:59
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh

Ma-thi-ơ 26:26-29
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1069 xem
Xem lần cuối 5/21/2015 6:13:55
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Chăn Hiền Chiên Khỏe

Ma-thi-ơ 26:30-35
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/6/2014; 149 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/15/2015 7:21:11
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26 mới

Trang Chủ | Bài Giảng