VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Các Lựa Chọn Mới

Các Lựa Chọn Mới

Sáng-thế Ký 3:1-7; Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 254 xem
Xem lần cuối 11/22/2015 7:7:3
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

New Choices

Sáng-thế Ký 3:1-7; Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 53 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/26/2015 17:1:13
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Làm Một Việc Tốt

Ma-thi-ơ 26:1-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 148 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/20/2015 8:39:35
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Theo Chúa Kiểu Giu-đa

Ma-thi-ơ 26:14-16; Đa-ni-ên 27:3-5
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/25/2014; 286 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/24/2015 3:13:20
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Huyết Chiên Con

Ma-thi-ơ 26:17-19; Ma-thi-ơ 26:26-29; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/1/2012; 490 xem
Xem lần cuối 11/9/2015 5:1:3
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Tương Lai Về Đâu?

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/23/2014; 300 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/18/2015 14:18:20
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Cách Chúa Định Tội

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/1/2014; P: 6/4/2014; 1145 xem 27 lưu
Xem lần cuối 11/18/2015 0:14:1
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Giao Ước Bằng Huyết

Ma-thi-ơ 26:17-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 153 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/2/2015 5:46:38
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh

Ma-thi-ơ 26:26-29
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1136 xem
Xem lần cuối 11/19/2015 4:54:17
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Người Cảm Thông

Ma-thi-ơ 26:26-35; Lu-ca 9:23-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/19/2015; P: 7/20/2015; 446 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/11/2015 4:30:43
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng