VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Autumn PhotoAutumn Photo

Theo Chúa Kiểu Giu-đa

Ma-thi-ơ 26:14-16; Đa-ni-ên 27:3-5
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
Đăng 5/25/2014; 238 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/11/2014 16:7:25
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Huyết Chiên Con

Ma-thi-ơ 26:17-19; Ma-thi-ơ 26:26-29; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
Đăng 4/1/2012; 367 xem
Xem lần cuối 9/12/2014 5:5:58
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Cách Chúa Định Tội

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
Đăng 6/4/2014; 968 xem 19 lưu
Xem lần cuối 9/14/2014 4:17:20
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tương Lai Về Đâu?

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
Đăng 3/23/2014; 276 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/12/2014 8:36:24
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh

Ma-thi-ơ 26:26-29
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
Đăng 3/23/2000; 1013 xem
Xem lần cuối 9/16/2014 23:3:0
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Chăn Hiền Chiên Khỏe

Ma-thi-ơ 26:30-35
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
Đăng 4/6/2014; 137 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/7/2014 17:5:55
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Sự Thống Khổ của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
Đăng 3/23/2000; 932 xem
Xem lần cuối 9/16/2014 23:9:51
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Sẽ Không Cô Đơn

Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Lâm Văn Minh
Đăng 6/26/2011; 473 xem
Xem lần cuối 9/16/2014 0:36:11
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Vẫn Còn Ngủ Nghỉ Ư?

Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
Đăng 4/6/2014; 88 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/9/2014 19:48:42
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Ý Chúa

Ma-thi-ơ 26:36-46; Mác 3:33-35
Mục Sư Lâm Văn Minh
Đăng 1/3/2010; 1105 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/14/2014 21:44:27
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26 mới

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật