VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Spring Photo

Huyết Chiên Con

Ma-thi-ơ 26:17-19; Ma-thi-ơ 26:26-29; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-28

Đăng 4/1/2012; 336 xem
Xem lần cuối 4/19/2014 9:54:56
Đọc  Share
Spring Photo

Tương Lai Về Đâu?

Ma-thi-ơ 26:17-25

Đăng 3/23/2014; 248 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/21/2014 21:12:13
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh

Ma-thi-ơ 26:26-29

Đăng 3/23/2000; 975 xem
Xem lần cuối 4/20/2014 22:29:53
Đọc  Share
Spring Photo

Chăn Hiền Chiên Khỏe

Ma-thi-ơ 26:30-35

Đăng 4/6/2014; 100 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/22/2014 16:9:53
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Sự Thống Khổ của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 26:36-46

Đăng 3/23/2000; 902 xem
Xem lần cuối 4/19/2014 9:47:10
Đọc  Share
Spring Photo

Sẽ Không Cô Đơn

Ma-thi-ơ 26:36-46

Đăng 6/26/2011; 443 xem
Xem lần cuối 4/16/2014 8:33:36
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Vẫn Còn Ngủ Nghỉ Ư?

Ma-thi-ơ 26:36-46

Đăng 4/6/2014; 54 xem
Xem lần cuối 4/21/2014 21:47:6
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Ý Chúa

Ma-thi-ơ 26:36-46; Mác 3:33-35

Đăng 1/3/2010; 1069 xem
Xem lần cuối 4/13/2014 12:37:55
Nghe Lưu  Share Embed
Ghết-sê-ma-nê

Ghết-sê-ma-nê

Ma-thi-ơ 26:36-56

Đăng 3/29/2013; 1037 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/20/2014 7:11:13
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Vườn Ghết-sê-ma-nê

Ma-thi-ơ 26:36-56

Đăng 4/13/2014; 58 xem
Xem lần cuối 4/22/2014 21:59:52
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm Bài Học Kinh Thánh :: Tìm Ma-thi-ơ 26 Trên SermonCentral.com

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật