VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Các Lựa Chọn Mới

Sáng-thế Ký 3:1-7; Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 291 xem
Xem lần cuối 4/19/2016 15:36:47
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

New Choices

Sáng-thế Ký 3:1-7; Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 61 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/14/2016 17:24:28
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Làm Một Việc Tốt

Ma-thi-ơ 26:1-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 160 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/20/2016 2:30:44
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Theo Chúa Kiểu Giu-đa

Ma-thi-ơ 26:14-16; Đa-ni-ên 27:3-5
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/25/2014; 309 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/28/2016 15:23:52
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Huyết Chiên Con

Ma-thi-ơ 26:17-19; Ma-thi-ơ 26:26-29; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/1/2012; 526 xem
Xem lần cuối 4/29/2016 10:8:20
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Tương Lai Về Đâu?

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/23/2014; 306 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/5/2016 5:57:23
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Cách Chúa Định Tội

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/1/2014; P: 6/4/2014; 1214 xem 27 lưu
Xem lần cuối 4/29/2016 10:15:33
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Giao Ước Bằng Huyết

Ma-thi-ơ 26:17-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 163 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/28/2016 6:38:56
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh

Ma-thi-ơ 26:26-29
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1184 xem
Xem lần cuối 4/28/2016 2:27:35
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Người Cảm Thông

Ma-thi-ơ 26:26-35; Lu-ca 9:23-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/19/2015; P: 7/20/2015; 465 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/14/2016 23:41:15
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng