VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Autumn PhotoAutumn Photo

Lừa Con Được Cỡi

Ma-thi-ơ 21:1-11; Mác 11:1-10; Lu-ca 19: 29- 38; Giăng 12:12-16
Mục Sư Châu An Phước
Đăng 3/23/2000; 2027 xem
Xem lần cuối 8/25/2014 15:1:2
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Ba Cây Vả- Ba Hạng Tín Đồ

Ma-thi-ơ 24:32-35; Lu-ca 13:6-9; Mác 11:11-14
Mục Sư Châu An Phước
Đăng 3/23/2000; 1396 xem
Xem lần cuối 8/27/2014 19:35:19
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Jesus Nhập Thành Khải Hoàn

Mác 11
Mục Sư Hồ Vũ
Đăng 3/23/2000; 594 xem
Xem lần cuối 6/2/2014 8:33:21
Nghe Lưu  Share Embed
Tuần Thánh

Tuần Thánh

Mác 11:0-15:0
Mục Sư Lê Văn Thái
Đăng 3/24/2013; 864 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/14/2014 22:27:39
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Những Bài Ca Trong Lễ Lá

Những Bài Ca Trong Lễ Lá

Mác 11:1-10
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
Đăng 3/24/2013; 874 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/24/2014 20:34:22
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Khi Vua Trời Đến Với Bạn

Mác 11:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 1/27/2013; 256 xem
Xem lần cuối 8/30/2014 22:3:1
Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình, Cây Trồng, và Đền Thờ: Cuộc Đời Đẹp Lòng Chúa

Hành Trình, Cây Trồng, và Đền Thờ: Cuộc Đời Đẹp Lòng Chúa

Mác 11:1-22
Rev. Michael Proud
Đăng 5/20/2012; 557 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/31/2014 17:48:22
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Thanh Tẩy Đền Thờ

Thanh Tẩy Đền Thờ

Mác 11:15-19
Mục Sư Đặng Quy Thế
Đăng 4/13/2014; 204 xem
Xem lần cuối 8/30/2014 10:38:44
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Kết Quả Của Lòng Tin Chân Thành

Mác 11:20-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 2/17/2013; 332 xem
Xem lần cuối 8/30/2014 23:26:26
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tin nên công bố

Mác 11:23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 9/18/2005; 267 xem
Xem lần cuối 8/28/2014 4:25:33
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 11 mới

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật