VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Summer PhotoSummer Photo

Lừa Con Được Cỡi

Ma-thi-ơ 21:1-11; Mác 11:1-10; Lu-ca 19: 29- 38; Giăng 12:12-16
Mục Sư Châu An Phước
Đăng 3/23/2000; 2005 xem
Xem lần cuối 7/20/2014 20:49:8
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Ba Cây Vả- Ba Hạng Tín Đồ

Ma-thi-ơ 24:32-35; Lu-ca 13:6-9; Mác 11:11-14
Mục Sư Châu An Phước
Đăng 3/23/2000; 1372 xem
Xem lần cuối 7/23/2014 19:44:22
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Chúa Jesus Nhập Thành Khải Hoàn

Mác 11
Mục Sư Hồ Vũ
Đăng 3/23/2000; 594 xem
Xem lần cuối 6/2/2014 8:33:21
Nghe Lưu  Share Embed
Tuần Thánh

Tuần Thánh

Mác 11:0-15:0
Mục Sư Lê Văn Thái
Đăng 3/24/2013; 863 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/24/2014 6:38:54
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Những Bài Ca Trong Lễ Lá

Những Bài Ca Trong Lễ Lá

Mác 11:1-10
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
Đăng 3/24/2013; 848 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/22/2014 23:10:41
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Khi Vua Trời Đến Với Bạn

Mác 11:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 1/27/2013; 254 xem
Xem lần cuối 6/24/2014 2:42:42
Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình, Cây Trồng, và Đền Thờ: Cuộc Đời Đẹp Lòng Chúa

Hành Trình, Cây Trồng, và Đền Thờ: Cuộc Đời Đẹp Lòng Chúa

Mác 11:1-22
Rev. Michael Proud
Đăng 5/20/2012; 553 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/27/2014 18:28:8
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Thanh Tẩy Đền Thờ

Thanh Tẩy Đền Thờ

Mác 11:15-19
Mục Sư Đặng Quy Thế
Đăng 4/13/2014; 192 xem
Xem lần cuối 7/23/2014 1:3:20
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Kết Quả Của Lòng Tin Chân Thành

Mác 11:20-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 2/17/2013; 329 xem
Xem lần cuối 6/29/2014 7:39:28
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Tin nên công bố

Mác 11:23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 9/18/2005; 260 xem
Xem lần cuối 7/28/2014 9:4:58
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 11 mới

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật