VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2012; 452 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/14/2015 10:32:32
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Chúa Giê-xu Đấng Toàn Năng

Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:35-37
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 625 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/20/2015 4:32:0
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Đừng Sợ

Lu-ca 1:13; Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 295 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/17/2015 19:28:22
Nghe Lưu  Share Embed
Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Lu-ca 1:14-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/9/2012; 364 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/16/2015 6:23:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chuẩn Bị Tấm Lòng

Chuẩn Bị Tấm Lòng

Lu-ca 1:16-17
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 504 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/19/2015 11:33:26
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Không Có Thể Và Có Thể

Lu-ca 1:16-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 223 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/30/2015 5:23:19
Nghe Lưu  Share Embed
Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:12/4/2011; 456 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/30/2015 7:16:44
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Vâng Phục

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1291 xem
Xem lần cuối 5/17/2015 7:18:19
Đọc  Share
Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/9/2007; 3051 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/16/2015 5:29:34
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đưa Chúa Vào Đời

Đưa Chúa Vào Đời

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/6/2009; 1553 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/13/2015 1:45:38
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1 mới

Trang Chủ | Bài Giảng