VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2012; 457 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/27/2015 18:46:48
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Chúa Giê-xu Đấng Toàn Năng

Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:35-37
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 627 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/24/2015 20:6:10
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Đừng Sợ

Lu-ca 1:13; Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 308 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/22/2015 20:42:20
Nghe Lưu  Share Embed
Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Lu-ca 1:14-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/9/2012; 367 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/7/2015 8:44:20
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Chuẩn Bị Tấm Lòng

Lu-ca 1:16-17
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 519 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/31/2015 22:36:45
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Không Có Thể Và Có Thể

Lu-ca 1:16-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 229 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/11/2015 2:30:51
Nghe Lưu  Share Embed
Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:12/4/2011; 460 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2015 20:21:6
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Vâng Phục

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1307 xem
Xem lần cuối 7/27/2015 18:47:17
Đọc  Share
Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/9/2007; 3059 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/25/2015 7:44:59
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Đưa Chúa Vào Đời

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/6/2009; 1573 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/23/2015 8:32:9
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1 mới

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng