VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2012; 475 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/29/2015 7:45:4
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Giê-xu Đấng Toàn Năng

Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:35-37
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 629 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/21/2015 18:39:58
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đừng Sợ

Lu-ca 1:13; Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 338 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2015 19:28:39
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Lu-ca 1:14-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/9/2012; 379 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2015 6:0:32
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chuẩn Bị Tấm Lòng

Lu-ca 1:16-17
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 538 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/29/2015 19:22:49
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Không Có Thể Và Có Thể

Lu-ca 1:16-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 237 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/23/2015 9:0:17
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:12/4/2011; 472 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/26/2015 0:54:11
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Vâng Phục

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1345 xem
Xem lần cuối 11/29/2015 19:28:6
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/9/2007; 3078 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/28/2015 18:40:38
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đưa Chúa Vào Đời

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/6/2009; 1585 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/26/2015 0:53:55
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng