VietChristian
VietChristian
httl.org

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2012; 534 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/22/2016 19:21:13
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Chúa Giê-xu Đấng Toàn Năng

Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:35-37
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 636 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/21/2016 5:29:20
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Đừng Sợ

Lu-ca 1:13; Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 397 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/11/2016 14:29:33
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Lu-ca 1:14-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/9/2012; 411 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/13/2016 22:31:26
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Chuẩn Bị Tấm Lòng

Lu-ca 1:16-17
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 584 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/15/2016 14:53:8
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Không Có Thể Và Có Thể

Lu-ca 1:16-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 256 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/25/2016 20:45:12
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:12/4/2011; 488 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/26/2016 9:35:53
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/27/2011; 545 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/28/2016 11:7:59
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Người Được Phước

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/13/2015; P: 12/15/2015; 406 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/5/2016 9:14:33
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/9/2007; 3125 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/28/2016 15:8:47
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng