VietChristian
VietChristian
httl.org

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2012; 458 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/31/2015 20:34:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Giê-xu Đấng Toàn Năng

Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:35-37
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 627 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/24/2015 20:6:10
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đừng Sợ

Lu-ca 1:13; Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 318 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/1/2015 14:18:8
Nghe Lưu  Share Embed
Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Lu-ca 1:14-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/9/2012; 368 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/29/2015 12:48:38
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chuẩn Bị Tấm Lòng

Lu-ca 1:16-17
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 523 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/18/2015 17:19:35
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Không Có Thể Và Có Thể

Lu-ca 1:16-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 231 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/21/2015 19:38:0
Nghe Lưu  Share Embed
Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:12/4/2011; 461 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/2/2015 5:33:48
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Vâng Phục

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1314 xem
Xem lần cuối 9/2/2015 20:43:0
Đọc  Share
Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/9/2007; 3064 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/20/2015 17:28:33
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đưa Chúa Vào Đời

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/6/2009; 1576 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/27/2015 10:33:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1 mới

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng