VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2012; 409 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2014 6:44:34
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Giê-xu Đấng Toàn Năng

Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:35-37
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 618 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2014 23:24:37
Nghe Lưu  Share Embed
Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Lu-ca 1:14-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/9/2012; 313 xem
Xem lần cuối 11/6/2014 17:25:37
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:12/4/2011; 425 xem
Xem lần cuối 11/14/2014 0:18:31
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Những Khám Phá Của Ma-ri

Những Khám Phá Của Ma-ri

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/8/2013; 350 xem
Xem lần cuối 11/13/2014 11:26:43
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/1/2013; 952 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/20/2014 5:37:3
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Vâng Phục

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1214 xem
Xem lần cuối 11/26/2014 3:1:55
Đọc  Share
Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/9/2007; 2989 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/19/2014 21:30:4
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/27/2011; 458 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/22/2014 20:43:18
Nghe Lưu  Share Embed
Đưa Chúa Vào Đời

Đưa Chúa Vào Đời

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/6/2009; 1483 xem
Xem lần cuối 11/27/2014 5:45:37
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1 mới

Trang Chủ | Bài Giảng