VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2012; 448 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/12/2015 1:26:35
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Chúa Giê-xu Đấng Toàn Năng

Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:35-37
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 623 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/25/2015 20:13:24
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Đừng Sợ

Lu-ca 1:13; Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 290 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/26/2015 9:17:59
Nghe Lưu  Share Embed
Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Lu-ca 1:14-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/9/2012; 355 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/22/2015 12:27:19
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chuẩn Bị Tấm Lòng

Chuẩn Bị Tấm Lòng

Lu-ca 1:16-17
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 498 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/26/2015 7:5:46
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Không Có Thể Và Có Thể

Lu-ca 1:16-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 222 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/25/2015 8:4:33
Nghe Lưu  Share Embed
Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:12/4/2011; 454 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/18/2015 16:45:51
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/9/2007; 3046 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/25/2015 17:30:13
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2009; 1603 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/12/2015 1:55:51
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Vâng Phục

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1286 xem
Xem lần cuối 4/21/2015 7:36:34
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1 mới

Trang Chủ | Bài Giảng