VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2012; 431 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/19/2014 23:59:14
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Chúa Giê-xu Đấng Toàn Năng

Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:35-37
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 619 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/19/2014 5:48:32
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Đừng Sợ

Lu-ca 1:13; Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 165 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 15:29:41
Nghe Lưu  Share Embed
Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Lu-ca 1:14-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/9/2012; 331 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/16/2014 16:16:7
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chuẩn Bị Tấm Lòng

Chuẩn Bị Tấm Lòng

Lu-ca 1:16-17
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 439 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 15:52:21
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Không Có Thể Và Có Thể

Lu-ca 1:16-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 165 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 8:17:40
Nghe Lưu  Share Embed
Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:12/4/2011; 442 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 14:12:49
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2009; 1585 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 16:3:34
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đưa Chúa Vào Đời

Đưa Chúa Vào Đời

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/6/2009; 1541 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/19/2014 23:55:15
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/9/2007; 3023 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 14:6:32
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1 mới

Trang Chủ | Bài Giảng