VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2012; 525 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/28/2015 5:22:33
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Chúa Giê-xu Đấng Toàn Năng

Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:35-37
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 631 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/24/2015 16:5:47
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Đừng Sợ

Lu-ca 1:13; Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 393 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/27/2016 17:33:14
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Lu-ca 1:14-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/9/2012; 408 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/27/2016 0:3:42
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Chuẩn Bị Tấm Lòng

Lu-ca 1:16-17
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 577 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/4/2016 18:7:28
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Không Có Thể Và Có Thể

Lu-ca 1:16-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 255 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/31/2016 22:37:51
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:12/4/2011; 485 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/30/2016 12:48:44
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Vâng Phục

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1394 xem
Xem lần cuối 2/9/2016 5:9:50
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter Photo

Đưa Chúa Vào Đời

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/6/2009; 1621 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/11/2016 23:47:53
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/1/2013; 1081 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/7/2016 19:41:59
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng