VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2012; 441 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/29/2015 16:10:55
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Chúa Giê-xu Đấng Toàn Năng

Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:35-37
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 620 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/24/2014 14:52:14
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Đừng Sợ

Lu-ca 1:13; Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 266 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/29/2015 2:16:2
Nghe Lưu  Share Embed
Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Lu-ca 1:14-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/9/2012; 348 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/31/2014 23:44:25
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chuẩn Bị Tấm Lòng

Chuẩn Bị Tấm Lòng

Lu-ca 1:16-17
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 475 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/21/2015 23:4:21
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Không Có Thể Và Có Thể

Lu-ca 1:16-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 213 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/28/2015 10:50:23
Nghe Lưu  Share Embed
Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:12/4/2011; 453 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/26/2014 3:21:4
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/9/2007; 3035 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/30/2014 0:22:34
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2009; 1594 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2015 21:18:34
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Vâng Phục

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1267 xem
Xem lần cuối 1/28/2015 21:25:39
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1 mới

Trang Chủ | Bài Giảng