VietChristian
VietChristian
#NgườiTinLành

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10

Đăng 12/27/2012; 383 xem
Xem lần cuối 4/6/2014 18:59:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Chúa Giê-xu Đấng Toàn Năng

Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:35-37

Đăng 3/23/2000; 614 xem
Xem lần cuối 4/5/2014 21:9:39
Nghe Lưu  Share Embed
Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Lu-ca 1:14-17

Đăng 12/9/2012; 303 xem
Xem lần cuối 4/5/2014 17:16:9
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Lu-ca 1:26-33

Đăng 12/4/2011; 418 xem
Xem lần cuối 4/8/2014 6:37:46
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Những Khám Phá Của Ma-ri

Những Khám Phá Của Ma-ri

Lu-ca 1:26-38

Đăng 12/8/2013; 341 xem
Xem lần cuối 4/13/2014 2:14:2
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38

Đăng 12/1/2013; 836 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/13/2014 1:19:54
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Vâng Phục

Lu-ca 1:26-38

Đăng 3/23/2000; 1157 xem
Xem lần cuối 4/18/2014 19:14:5
Đọc  Share
Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38

Đăng 12/9/2007; 2949 xem
Xem lần cuối 4/20/2014 10:14:56
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa

Lu-ca 1:26-38

Đăng 11/27/2011; 422 xem
Xem lần cuối 4/11/2014 0:43:10
Nghe Lưu  Share Embed
Đưa Chúa Vào Đời

Đưa Chúa Vào Đời

Lu-ca 1:26-38

Đăng 12/6/2009; 1446 xem
Xem lần cuối 4/6/2014 4:15:4
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm Bài Học Kinh Thánh :: Tìm Lu-ca 01 Trên SermonCentral.com

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật