VietChristian
VietChristian
Lời Giới Thiệu

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
Đăng 12/27/2012; 403 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/30/2014 18:28:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Giê-xu Đấng Toàn Năng

Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:35-37
Mục Sư Hồ Vũ
Đăng 3/23/2000; 618 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2014 23:24:37
Nghe Lưu  Share Embed
Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Lu-ca 1:14-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
Đăng 12/9/2012; 312 xem
Xem lần cuối 10/17/2014 6:6:19
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
Đăng 12/4/2011; 423 xem
Xem lần cuối 10/12/2014 22:38:13
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Những Khám Phá Của Ma-ri

Những Khám Phá Của Ma-ri

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Ngô Đình Can
Đăng 12/8/2013; 349 xem
Xem lần cuối 10/12/2014 22:25:44
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
Đăng 12/1/2013; 937 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/30/2014 22:9:22
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Vâng Phục

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
Đăng 3/23/2000; 1202 xem
Xem lần cuối 10/31/2014 6:53:31
Đọc  Share
Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 12/9/2007; 2976 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2014 9:19:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 11/27/2011; 450 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2014 20:23:27
Nghe Lưu  Share Embed
Đưa Chúa Vào Đời

Đưa Chúa Vào Đời

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Văn Thái
Đăng 12/6/2009; 1475 xem
Xem lần cuối 10/23/2014 18:47:11
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1 mới

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật