VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
Đăng 12/27/2012; 395 xem
Xem lần cuối 9/18/2014 22:25:37
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Giê-xu Đấng Toàn Năng

Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:35-37
Mục Sư Hồ Vũ
Đăng 3/23/2000; 617 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/8/2014 10:32:50
Nghe Lưu  Share Embed
Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Lu-ca 1:14-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
Đăng 12/9/2012; 310 xem
Xem lần cuối 8/27/2014 11:57:4
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
Đăng 12/4/2011; 422 xem
Xem lần cuối 8/28/2014 4:40:4
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Những Khám Phá Của Ma-ri

Những Khám Phá Của Ma-ri

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Ngô Đình Can
Đăng 12/8/2013; 347 xem
Xem lần cuối 8/28/2014 13:6:10
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
Đăng 12/1/2013; 915 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/19/2014 10:18:2
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Vâng Phục

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
Đăng 3/23/2000; 1193 xem
Xem lần cuối 9/16/2014 16:36:54
Đọc  Share
Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 12/9/2007; 2970 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/22/2014 12:35:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 11/27/2011; 446 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/10/2014 3:16:1
Nghe Lưu  Share Embed
Đưa Chúa Vào Đời

Đưa Chúa Vào Đời

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Văn Thái
Đăng 12/6/2009; 1464 xem
Xem lần cuối 9/18/2014 19:39:38
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1 mới

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật