VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2012; 443 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/18/2015 23:3:19
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Chúa Giê-xu Đấng Toàn Năng

Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:35-37
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 620 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/24/2014 14:52:14
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Đừng Sợ

Lu-ca 1:13; Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 282 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/26/2015 3:22:10
Nghe Lưu  Share Embed
Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Chuẩn Bị Lòng Người Cho Chúa

Lu-ca 1:14-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/9/2012; 350 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/20/2015 14:14:48
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chuẩn Bị Tấm Lòng

Chuẩn Bị Tấm Lòng

Lu-ca 1:16-17
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 493 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/31/2015 14:4:8
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Không Có Thể Và Có Thể

Lu-ca 1:16-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 219 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/27/2015 19:57:12
Nghe Lưu  Share Embed
Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Hy Vọng Mùa Giáng Sinh

Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:12/4/2011; 454 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/18/2015 16:45:51
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/9/2007; 3040 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/27/2015 8:6:51
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Được Ơn

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2009; 1596 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/23/2015 6:51:48
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Vâng Phục

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1279 xem
Xem lần cuối 3/31/2015 6:48:16
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1 mới

Trang Chủ | Bài Giảng