VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mất Mà Tìm Lại Được

Mất Mà Tìm Lại Được

Lu-ca 15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/24/2006; 1399 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/12/2015 8:54:23
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Tấm Lòng Người Chăn

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/1/2013; 323 xem
Xem lần cuối 5/15/2015 1:10:55
Nghe Lưu  Share Embed
Chân Dung Người Cha

Chân Dung Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Minh Nguyên
C:6/15/2014; 766 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/27/2015 17:33:43
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Tấm Lòng Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 303 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/7/2015 19:35:26
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Lòng Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1079 xem
Xem lần cuối 5/26/2015 17:57:13
Đọc  Share
Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/27/2008; 1502 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/27/2015 12:42:35
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Tình Cha Mênh Mong

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/15/2008; 497 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/19/2015 16:24:55
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Người Cha Nhân Từ

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/15/2014; 87 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/18/2015 0:47:3
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Một Tấm Lòng Ăn Năn

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1082 xem
Xem lần cuối 5/27/2015 14:29:6
Đọc  Share
Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:4/6/2014; 145 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/25/2015 14:46:55
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15 mới

Trang Chủ | Bài Giảng