VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Mất Mà Tìm Lại Được

Mất Mà Tìm Lại Được

Lu-ca 15

Đăng 9/24/2006; 1290 xem
Xem lần cuối 4/15/2014 14:4:46
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Tấm Lòng Người Chăn

Lu-ca 15:1-10

Đăng 12/1/2013; 272 xem
Xem lần cuối 4/15/2014 21:4:43
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Tấm Lòng Người Cha

Lu-ca 15:11-24

Đăng 6/9/2013; 225 xem
Xem lần cuối 4/13/2014 12:44:31
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Lòng Cha

Lu-ca 15:11-24

Đăng 3/23/2000; 956 xem
Xem lần cuối 4/17/2014 20:34:24
Đọc  Share
Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Lu-ca 15:11-24

Đăng 4/27/2008; 1392 xem
Xem lần cuối 4/18/2014 6:3:53
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Tình Cha Lai Láng

Lu-ca 15:11-24

Đăng 6/19/2011; 258 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/11/2014 17:47:12
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Tình Cha Mênh Mong

Lu-ca 15:11-24

Đăng 6/15/2008; 464 xem
Xem lần cuối 4/11/2014 17:43:56
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Một Tấm Lòng Ăn Năn

Lu-ca 15:11-24

Đăng 3/23/2000; 973 xem
Xem lần cuối 4/6/2014 18:14:28
Đọc  Share
Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Lu-ca 15:11-24

Đăng 4/6/2014; 65 xem
Xem lần cuối 4/18/2014 19:46:49
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Cha Nhân Từ

Người Cha Nhân Từ

Lu-ca 15:11-32

Đăng 6/21/2009; 1348 xem
Xem lần cuối 4/8/2014 3:26:26
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm Bài Học Kinh Thánh :: Tìm Lu-ca 15 Trên SermonCentral.com

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật