VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mất Mà Tìm Lại Được

Mất Mà Tìm Lại Được

Lu-ca 15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/24/2006; 1390 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/19/2015 9:42:59
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Tấm Lòng Người Chăn

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/1/2013; 318 xem
Xem lần cuối 3/24/2015 12:36:14
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Tình Cha Mênh Mong

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/15/2008; 492 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/13/2015 5:27:56
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Tấm Lòng Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 298 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/28/2015 17:33:57
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Lòng Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1057 xem
Xem lần cuối 3/28/2015 4:46:55
Đọc  Share
Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/27/2008; 1483 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/20/2015 7:3:41
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Người Cha Nhân Từ

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/15/2014; 80 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/17/2015 6:5:35
Nghe Lưu  Share Embed
Chân Dung Người Cha

Chân Dung Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Minh Nguyên
C:6/15/2014; 718 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/25/2015 11:11:46
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Tình Cha Lai Láng

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/19/2011; 295 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/24/2015 16:21:19
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Một Tấm Lòng Ăn Năn

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1062 xem
Xem lần cuối 3/24/2015 9:19:17
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15 mới

Trang Chủ | Bài Giảng