VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mất Mà Tìm Lại Được

Mất Mà Tìm Lại Được

Lu-ca 15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/24/2006; 1379 xem
Xem lần cuối 1/18/2015 17:36:58
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Tấm Lòng Người Chăn

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/1/2013; 306 xem
Xem lần cuối 1/15/2015 2:4:46
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Tình Cha Mênh Mong

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/15/2008; 491 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 3:46:42
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Tấm Lòng Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 294 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/20/2015 0:12:49
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Lòng Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1047 xem
Xem lần cuối 1/28/2015 17:29:10
Đọc  Share
Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/27/2008; 1475 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2015 13:39:4
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Người Cha Nhân Từ

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/15/2014; 78 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/9/2015 3:21:44
Nghe Lưu  Share Embed
Chân Dung Người Cha

Chân Dung Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Minh Nguyên
C:6/15/2014; 690 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/31/2015 9:47:18
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Tình Cha Lai Láng

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/19/2011; 293 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/26/2015 16:58:46
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Một Tấm Lòng Ăn Năn

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1053 xem
Xem lần cuối 1/28/2015 20:16:23
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15 mới

Trang Chủ | Bài Giảng