VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mất Mà Tìm Lại Được

Mất Mà Tìm Lại Được

Lu-ca 15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/24/2006; 1396 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/25/2015 1:57:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Tấm Lòng Người Chăn

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/1/2013; 321 xem
Xem lần cuối 4/23/2015 14:47:16
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Tình Cha Mênh Mong

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/15/2008; 494 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/21/2015 13:44:18
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Tấm Lòng Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 302 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/19/2015 17:34:48
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Lòng Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1067 xem
Xem lần cuối 5/2/2015 5:3:21
Đọc  Share
Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/27/2008; 1494 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/4/2015 16:26:17
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Người Cha Nhân Từ

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/15/2014; 84 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/18/2015 5:43:32
Nghe Lưu  Share Embed
Chân Dung Người Cha

Chân Dung Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Minh Nguyên
C:6/15/2014; 737 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/4/2015 20:25:6
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Tình Cha Lai Láng

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/19/2011; 296 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/11/2015 0:50:8
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Một Tấm Lòng Ăn Năn

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1072 xem
Xem lần cuối 4/21/2015 15:38:18
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15 mới

Trang Chủ | Bài Giảng