VietChristian
VietChristian
httl.org

Mất Mà Tìm Lại Được

Mất Mà Tìm Lại Được

Lu-ca 15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/24/2006; 1446 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/1/2016 7:52:33
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Tấm Lòng Người Chăn

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/1/2013; 353 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/27/2016 11:34:10
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Tình Cha Lai Láng

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/19/2011; 327 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/11/2016 21:2:12
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:4/6/2014; 168 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/8/2016 16:42:37
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Một Tấm Lòng Ăn Năn

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1173 xem
Xem lần cuối 2/8/2016 21:27:2
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter Photo

Người Cha Nhân Từ

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/15/2014; 114 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/18/2015 8:33:5
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Tấm Lòng Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 340 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/8/2016 8:12:45
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Tình Cha Mênh Mong

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/15/2008; 524 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/10/2015 20:21:49
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/27/2008; 1569 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/29/2016 7:38:3
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Lòng Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1178 xem
Xem lần cuối 2/8/2016 21:28:58
Đọc  Gửi Tin Nhắn

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng