VietChristian
VietChristian
httl.org

Mất Mà Tìm Lại Được

Mất Mà Tìm Lại Được

Lu-ca 15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/24/2006; 1503 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/28/2016 14:1:49
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Tấm Lòng Người Chăn

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/1/2013; 376 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/29/2016 21:39:36
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Lòng Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1237 xem
Xem lần cuối 9/26/2016 13:21:48
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/27/2008; 1650 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 6:20:6
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Tình Cha Mênh Mong

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/15/2008; 569 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/28/2016 8:17:4
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Tình Cha Lai Láng

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/19/2011; 368 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/28/2016 16:41:27
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Tấm Lòng Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 382 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/29/2016 21:39:34
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Một Tấm Lòng Ăn Năn

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1223 xem
Xem lần cuối 9/28/2016 13:34:2
Đọc  Chia Sẻ
Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:4/6/2014; 210 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 6:8:30
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Chân Dung Người Cha

Chân Dung Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Minh Nguyên
C:6/15/2014; 1044 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/29/2016 4:37:36
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng