VietChristian
VietChristian
httl.org

Mất Mà Tìm Lại Được

Mất Mà Tìm Lại Được

Lu-ca 15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/24/2006; 1487 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/27/2016 19:52:11
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Tấm Lòng Người Chăn

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/1/2013; 368 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/25/2016 14:36:42
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Lòng Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1231 xem
Xem lần cuối 8/18/2016 7:31:44
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/27/2008; 1634 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/20/2016 17:50:6
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Tình Cha Mênh Mong

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/15/2008; 560 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/29/2016 9:41:24
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Tình Cha Lai Láng

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/19/2011; 352 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/27/2016 19:11:16
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Tấm Lòng Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 373 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/23/2016 11:56:33
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Một Tấm Lòng Ăn Năn

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1219 xem
Xem lần cuối 8/23/2016 5:46:34
Đọc  Chia Sẻ
Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:4/6/2014; 200 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/29/2016 22:54:6
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Chân Dung Người Cha

Chân Dung Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Minh Nguyên
C:6/15/2014; 1027 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/28/2016 16:0:2
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng