VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Mất Mà Tìm Lại Được

Mất Mà Tìm Lại Được

Lu-ca 15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/24/2006; 1354 xem
Xem lần cuối 10/16/2014 6:27:20
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tấm Lòng Người Chăn

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
Đăng 12/1/2013; 297 xem
Xem lần cuối 10/19/2014 3:32:34
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tình Cha Lai Láng

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
Đăng 6/19/2011; 289 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/31/2014 3:46:17
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Người Cha Nhân Từ

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
Đăng 6/15/2014; 73 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2014 3:1:31
Nghe Lưu  Share Embed
Chân Dung Người Cha

Chân Dung Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Minh Nguyên
Đăng 6/15/2014; 643 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2014 15:42:36
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Lòng Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
Đăng 3/23/2000; 1022 xem
Xem lần cuối 10/16/2014 6:27:2
Đọc  Share
Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
Đăng 4/6/2014; 117 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2014 3:13:23
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Văn Thái
Đăng 4/27/2008; 1449 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2014 21:6:13
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tấm Lòng Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
Đăng 6/9/2013; 286 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2014 5:58:9
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tình Cha Mênh Mong

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
Đăng 6/15/2008; 490 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/2/2014 21:3:14
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15 mới

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật