VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Mất Mà Tìm Lại Được

Mất Mà Tìm Lại Được

Lu-ca 15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/24/2006; 1470 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/14/2016 14:10:20
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Tấm Lòng Người Chăn

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/1/2013; 363 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/27/2016 4:27:0
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Lòng Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1223 xem
Xem lần cuối 6/20/2016 13:6:18
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/27/2008; 1611 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/21/2016 17:57:15
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Tình Cha Mênh Mong

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/15/2008; 547 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/24/2016 5:1:58
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Tình Cha Lai Láng

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/19/2011; 341 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/21/2016 17:51:34
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Tấm Lòng Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 362 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/17/2016 10:17:19
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Một Tấm Lòng Ăn Năn

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1211 xem
Xem lần cuối 6/21/2016 20:21:55
Đọc  Chia Sẻ
Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:4/6/2014; 174 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/16/2016 8:30:46
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Chân Dung Người Cha

Chân Dung Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Minh Nguyên
C:6/15/2014; 977 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/24/2016 4:5:6
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng