VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mất Mà Tìm Lại Được

Mất Mà Tìm Lại Được

Lu-ca 15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/24/2006; 1369 xem
Xem lần cuối 12/16/2014 18:47:56
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Tấm Lòng Người Chăn

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/1/2013; 302 xem
Xem lần cuối 12/14/2014 5:1:14
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Tình Cha Lai Láng

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/19/2011; 291 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/3/2014 2:5:47
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Lòng Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1034 xem
Xem lần cuối 12/14/2014 19:57:13
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Người Cha Nhân Từ

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/15/2014; 74 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/7/2014 21:32:26
Nghe Lưu  Share Embed
Chân Dung Người Cha

Chân Dung Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Minh Nguyên
C:6/15/2014; 667 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/15/2014 4:12:8
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/27/2008; 1462 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/15/2014 4:10:54
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Tình Cha Mênh Mong

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/15/2008; 490 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/2/2014 21:3:14
Nghe Lưu  Share Embed
Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:4/6/2014; 124 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2014 17:34:39
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Tấm Lòng Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 286 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2014 5:58:9
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15 mới

Trang Chủ | Bài Giảng