VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mất Mà Tìm Lại Được

Mất Mà Tìm Lại Được

Lu-ca 15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/24/2006; 1414 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/26/2015 10:39:10
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Tấm Lòng Người Chăn

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/1/2013; 333 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/2/2015 20:39:5
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Tình Cha Lai Láng

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/19/2011; 318 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/27/2015 22:51:0
Nghe Lưu  Share Embed
Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:4/6/2014; 147 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/31/2015 11:9:13
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Một Tấm Lòng Ăn Năn

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1091 xem
Xem lần cuối 7/2/2015 14:56:19
Đọc  Share
Chân Dung Người Cha

Chân Dung Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Minh Nguyên
C:6/15/2014; 809 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/4/2015 8:9:58
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Người Cha Nhân Từ

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/15/2014; 107 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/1/2015 3:18:55
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Tấm Lòng Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 326 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/3/2015 23:41:52
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Tình Cha Mênh Mong

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/15/2008; 515 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/23/2015 6:45:55
Nghe Lưu  Share Embed
Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/27/2008; 1523 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/26/2015 20:27:27
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15 mới

Trang Chủ | Bài Giảng