VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mất Mà Tìm Lại Được

Mất Mà Tìm Lại Được

Lu-ca 15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/24/2006; 1466 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/17/2016 21:44:7
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Tấm Lòng Người Chăn

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/1/2013; 360 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/3/2016 8:5:57
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Lòng Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1200 xem
Xem lần cuối 4/18/2016 18:54:12
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/27/2008; 1598 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/4/2016 2:4:6
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Tình Cha Mênh Mong

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/15/2008; 527 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/24/2016 11:46:21
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Tình Cha Lai Láng

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/19/2011; 331 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/24/2016 11:51:47
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Một Tấm Lòng Ăn Năn

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1199 xem
Xem lần cuối 4/22/2016 22:46:3
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Tấm Lòng Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 353 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/24/2016 11:58:26
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:4/6/2014; 172 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/4/2016 10:48:18
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Chân Dung Người Cha

Chân Dung Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Minh Nguyên
C:6/15/2014; 937 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/1/2016 12:25:15
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng