VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mất Mà Tìm Lại Được

Mất Mà Tìm Lại Được

Lu-ca 15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/24/2006; 1423 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/28/2015 10:7:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tấm Lòng Người Chăn

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/1/2013; 338 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/25/2015 14:17:21
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tình Cha Lai Láng

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/19/2011; 324 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/25/2015 8:52:3
Nghe Lưu  Share Embed
Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:4/6/2014; 150 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/9/2015 18:22:19
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Một Tấm Lòng Ăn Năn

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1109 xem
Xem lần cuối 9/2/2015 18:59:43
Đọc  Share
Chân Dung Người Cha

Chân Dung Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Minh Nguyên
C:6/15/2014; 846 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/2/2015 18:35:47
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Người Cha Nhân Từ

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/15/2014; 111 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/2/2015 20:29:20
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tấm Lòng Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 328 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/22/2015 7:52:31
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tình Cha Mênh Mong

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/15/2008; 518 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/1/2015 15:34:55
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/27/2008; 1543 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/28/2015 6:4:32
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15 mới

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng