VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mất Mà Tìm Lại Được

Mất Mà Tìm Lại Được

Lu-ca 15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/24/2006; 1430 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/18/2015 19:25:10
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tấm Lòng Người Chăn

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/1/2013; 342 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/28/2015 12:12:7
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tình Cha Lai Láng

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/19/2011; 325 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/6/2015 11:1:32
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:4/6/2014; 157 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/10/2015 5:53:18
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Một Tấm Lòng Ăn Năn

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1143 xem
Xem lần cuối 11/24/2015 19:45:29
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Người Cha Nhân Từ

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/15/2014; 113 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/15/2015 10:59:22
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tấm Lòng Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 332 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/24/2015 11:4:4
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tình Cha Mênh Mong

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/15/2008; 519 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/13/2015 22:29:18
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Hai Lối Đi Của Cuộc Đời

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/27/2008; 1553 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/12/2015 17:15:8
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Lòng Cha

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1160 xem
Xem lần cuối 11/27/2015 12:18:56
Đọc  Gửi Tin Nhắn

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng