VietChristian
VietChristian
#NgườiTinLành

Chữa Lành Những Tấm Lòng Tan Vỡ (2)

Chữa Lành Những Tấm Lòng Tan Vỡ (2)

Ê-sai 61:1-2; Lu-ca 4:18-19

Đăng 9/28/2008; 1047 xem
Xem lần cuối 4/13/2014 12:28:32
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Đức Chúa Jêsus Christ Là Đấng Giải Cứu

Ê-sai 9:1-4; Mi-chê 2:12-13; Lu-ca 4:16-21

Đăng 12/18/2011; 628 xem
Xem lần cuối 4/17/2014 13:20:40
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Sự Cám Dỗ của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 4:1-11; Mác 1:12-13; Lu-ca 4:1-13

Đăng 3/23/2000; 1246 xem
Xem lần cuối 4/17/2014 15:2:1
Nghe Lưu  Dàn Bài  Share Embed
Spring Photo

Tin Lành của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 4:17; Mác 1-14-15; Lu-ca 4:42-43; Lu-ca 17:20-21; Lu-ca 8:1

Đăng 7/14/2013; 511 xem
Xem lần cuối 4/12/2014 21:23:38
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Dấu Biểu Hiện của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Lu-ca 17:21; Lu-ca 4:18-19; Lu-ca 7:22; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10; Ga-la-ti 6:22-23

Đăng 7/21/2013; 648 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/24/2014 7:12:33
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Ma Quỉ Cám Dỗ Đức Chúa Giê-su

Lu-ca 4:1-13

Đăng 4/7/2013; 196 xem
Xem lần cuối 4/23/2014 14:29:9
Đọc  Share
Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Lu-ca 4:1-13

Đăng 1/15/2012; 1858 xem
Xem lần cuối 4/23/2014 19:4:11
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Sự Xức Dầu

Lu-ca 4:14-19; Lu-ca 5:15-17; 1 Giăng 2:20; 1 Giăng 2:27

Đăng 2/6/2011; 303 xem
Xem lần cuối 4/23/2014 7:51:29
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Làm Thế Nào Để Được Dẫn Dắt Bởi Đức Thánh Linh

Lu-ca 4:14-21

Đăng 4/22/2012; 970 xem
Xem lần cuối 4/18/2014 21:59:42
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Tấm Gương Quý Báu

Lu-ca 4:14-21

Đăng 11/18/2012; 215 xem
Xem lần cuối 4/23/2014 14:29:19
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm Bài Học Kinh Thánh :: Tìm Lu-ca 04 Trên SermonCentral.com

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật