VietChristian
VietChristian
httl.org

Chữa Lành Những Tấm Lòng Tan Vỡ (2)

Chữa Lành Những Tấm Lòng Tan Vỡ (2)

Ê-sai 61:1-2; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/28/2008; 1118 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/19/2016 7:48:34
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Đức Chúa Jêsus Christ Là Đấng Giải Cứu

Ê-sai 9:1-4; Mi-chê 2:12-13; Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/18/2011; 816 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/23/2016 4:36:20
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Sự Cám Dỗ của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 4:1-11; Mác 1:12-13; Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1367 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/20/2016 19:17:11
Nghe Lưu +Playlist  Dàn Bài  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Tin Lành của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 4:17; Mác 1-14-15; Lu-ca 4:42-43; Lu-ca 17:20-21; Lu-ca 8:1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/14/2013; 630 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/22/2016 15:16:58
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Dấu Biểu Hiện của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Lu-ca 17:21; Lu-ca 4:18-19; Lu-ca 7:22; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10; Ga-la-ti 6:22-23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/21/2013; 786 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/23/2016 5:52:48
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/15/2012; 2144 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/21/2016 10:13:13
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Ma Quỉ Cám Dỗ Đức Chúa Giê-su

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/7/2013; 387 xem
Xem lần cuối 9/16/2016 1:42:39
Đọc  Chia Sẻ
Chiến Thắng Cám Dỗ

Chiến Thắng Cám Dỗ

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 1401 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/24/2016 21:59:19
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Sự Xức Dầu

Lu-ca 4:14-19; Lu-ca 5:15-17; 1 Giăng 2:20; 1 Giăng 2:27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/6/2011; 392 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/24/2016 23:21:45
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Tấm Gương Quý Báu

Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:11/18/2012; 369 xem
Xem lần cuối 9/16/2016 1:41:49
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng