VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Chữa Lành Những Tấm Lòng Tan Vỡ (2)

Chữa Lành Những Tấm Lòng Tan Vỡ (2)

Ê-sai 61:1-2; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
Đăng 9/28/2008; 1061 xem
Xem lần cuối 9/4/2014 7:56:50
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đức Chúa Jêsus Christ Là Đấng Giải Cứu

Ê-sai 9:1-4; Mi-chê 2:12-13; Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 12/18/2011; 662 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/9/2014 16:23:52
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Sự Cám Dỗ của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 4:1-11; Mác 1:12-13; Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
Đăng 3/23/2000; 1263 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/9/2014 10:44:20
Nghe Lưu  Dàn Bài  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tin Lành của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 4:17; Mác 1-14-15; Lu-ca 4:42-43; Lu-ca 17:20-21; Lu-ca 8:1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 7/14/2013; 543 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/12/2014 21:43:52
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Dấu Biểu Hiện của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Lu-ca 17:21; Lu-ca 4:18-19; Lu-ca 7:22; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10; Ga-la-ti 6:22-23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 7/21/2013; 670 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/12/2014 20:35:53
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Ma Quỉ Cám Dỗ Đức Chúa Giê-su

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Trần Hữu Thành
Đăng 4/7/2013; 229 xem
Xem lần cuối 9/13/2014 18:23:51
Đọc  Share
Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Những Cám Dỗ Trong Đời Sống

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 1/15/2012; 1949 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/12/2014 18:34:10
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Sự Xức Dầu

Lu-ca 4:14-19; Lu-ca 5:15-17; 1 Giăng 2:20; 1 Giăng 2:27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 2/6/2011; 318 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/11/2014 18:56:5
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Làm Thế Nào Để Được Dẫn Dắt Bởi Đức Thánh Linh

Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 4/22/2012; 1064 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/15/2014 19:44:20
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tấm Gương Quý Báu

Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Trần Hữu Thành
Đăng 11/18/2012; 238 xem
Xem lần cuối 9/13/2014 18:23:3
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4 mới

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật