VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn PhotoAutumn Photo

Dấu Biểu Hiện của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Lu-ca 17:21; Lu-ca 4:18-19; Lu-ca 7:22; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10; Ga-la-ti 6:22-23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/21/2013; 748 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/29/2015 5:53:38
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Ơn Phước Của Sự Thành Tín Chúa

Ơn Phước Của Sự Thành Tín Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1
Rev. Gary Benedict
C:7/1/2005; 1106 xem
Xem lần cuối 10/24/2015 6:47:0
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Ơn Phước Của Sự Thành Tín Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1
Rev. Gary Benedict
C:7/1/2005; 881 xem
Xem lần cuối 11/20/2015 6:29:5
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Hội Thánh Và Phúc Âm

Hội Thánh Và Phúc Âm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/12/2015; P: 7/13/2015; 937 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/25/2015 8:24:27
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Một Hội Thánh Sống Động

Một Hội Thánh Sống Động

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:7/13/2014; 641 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/23/2015 18:32:51
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Love And The Gospel

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/22/2013; 49 xem
Xem lần cuối 10/13/2015 0:33:12
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tình Thương Và Tin Mừng

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/22/2013; 103 xem
Xem lần cuối 11/4/2015 15:29:8
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Hội Thánh Kiểu Mẫu

Hội Thánh Kiểu Mẫu

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/18/2011; 1197 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/20/2015 8:25:28
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Công Khó Trong Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-4
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 1833 xem
Xem lần cuối 11/26/2015 19:17:26
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Hội Thánh Và Phúc Âm

Hội Thánh Và Phúc Âm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-10
Mục Sư Đặng Minh Trí
C:10/26/2014; P: 10/30/2014; 871 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/27/2015 15:48:37
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng