VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Dấu Biểu Hiện của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Lu-ca 17:21; Lu-ca 4:18-19; Lu-ca 7:22; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10; Ga-la-ti 6:22-23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/21/2013; 766 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/4/2016 7:48:19
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Ơn Phước Của Sự Thành Tín Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1
Rev. Gary Benedict
C:7/1/2005; 885 xem
Xem lần cuối 12/30/2015 14:43:24
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Ơn Phước Của Sự Thành Tín Chúa

Ơn Phước Của Sự Thành Tín Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1
Rev. Gary Benedict
C:7/1/2005; 1108 xem
Xem lần cuối 1/29/2016 1:51:34
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Tình Thương Và Tin Mừng

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/22/2013; 109 xem
Xem lần cuối 1/29/2016 0:20:6
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Love And The Gospel

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/22/2013; 50 xem
Xem lần cuối 1/25/2016 19:10:54
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Một Hội Thánh Sống Động

Một Hội Thánh Sống Động

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:7/13/2014; 648 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/1/2016 12:50:41
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Hội Thánh Và Phúc Âm

Hội Thánh Và Phúc Âm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/12/2015; P: 7/13/2015; 961 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/6/2016 11:29:25
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Hội Thánh Kiểu Mẫu

Hội Thánh Kiểu Mẫu

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/18/2011; 1202 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/15/2016 14:40:42
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Đánh Thức Cho Một Hướng Đi Rõ Ràng Trong Đời Sống Chúng Ta

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/24/2016; P: 1/31/2016; 350 xem 1 lưu
Xem lần cuối 14.68 phút
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Công Khó Trong Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-4
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 1852 xem
Xem lần cuối 2/5/2016 9:30:40
Đọc  Gửi Tin Nhắn

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng