VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Autumn PhotoAutumn Photo

Dấu Biểu Hiện của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Lu-ca 17:21; Lu-ca 4:18-19; Lu-ca 7:22; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10; Ga-la-ti 6:22-23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 7/21/2013; 675 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/29/2014 0:55:35
Nghe Lưu  Share Embed
Ơn Phước Của Sự Thành Tín Chúa

Ơn Phước Của Sự Thành Tín Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1
Rev. Gary Benedict
Đăng 7/1/2005; 1076 xem
Xem lần cuối 9/29/2014 6:25:2
Xem  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Ơn Phước Của Sự Thành Tín Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1
Rev. Gary Benedict
Đăng 7/1/2005; 856 xem
Xem lần cuối 8/28/2014 5:0:20
Nghe Lưu  Share Embed
Một Hội Thánh Sống Động (Full Screen)

Một Hội Thánh Sống Động (Full Screen)

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Trần Thiện Tri
Đăng 7/13/2014; 0 xem
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem  Share Embed
Một Hội Thánh Sống Động

Một Hội Thánh Sống Động

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Trần Thiện Tri
Đăng 7/13/2014; 576 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/24/2014 20:32:39
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Love And The Gospel

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
Đăng 12/22/2013; 38 xem
Xem lần cuối 8/13/2014 4:40:13
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tình Thương Và Tin Mừng

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
Đăng 12/22/2013; 86 xem
Xem lần cuối 8/13/2014 18:11:34
Nghe Lưu  Share Embed
Hội Thánh Kiểu Mẫu

Hội Thánh Kiểu Mẫu

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/18/2011; 1140 xem
Xem lần cuối 9/20/2014 19:52:32
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Công Khó Trong Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-4
Mục Sư Đào Văn Chinh
Đăng 3/23/2000; 1600 xem
Xem lần cuối 9/27/2014 20:57:33
Đọc  Share
Hội Thánh Sống Mạnh

Hội Thánh Sống Mạnh

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 1/2/2011; 1311 xem
Xem lần cuối 9/20/2014 11:18:11
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1 mới

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật