VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Hướng Tới

Autumn PhotoAutumn Photo

Hướng Tới

Phi-líp 3:14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/3/2011; 292 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/25/2015 13:48:43
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1Westminster, CA, US1735.92 phút

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng