VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Hướng Tới

Summer PhotoSummer Photo

Hướng Tới

Phi-líp 3:14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/3/2011; 286 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/25/2015 7:53:6
Nghe Lưu  Share Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3 mới.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng