VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Phục Vụ Như Chúa

Autumn PhotoAutumn Photo

Phục Vụ Như Chúa

Giăng 13:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/5/2010; 272 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/23/2014 15:46:4
Nghe Lưu  Share Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 13 mới.

Liên Lạc, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Liên Lạc