VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Phục Vụ Như Chúa

Summer PhotoSummer Photo

Phục Vụ Như Chúa

Giăng 13:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/5/2010; 306 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/26/2015 14:18:29
Nghe Lưu  Share Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 13 mới.

Liên Lạc, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng