VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Nguyễn Thỉ (3)

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 5/18/2014; 1012 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/20/2014 21:4:32
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mù Hay Sáng

Mù Hay Sáng

Giăng 9:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 5/4/2014; 1479 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10/23/2014 12:3:37
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Thập Giá Và Tôi

Thập Giá Và Tôi

1 Phi-e-rơ 3:18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 4/18/2014; 1349 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10/17/2014 23:41:15
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Giăng 12:12-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 4/13/2014; 718 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/20/2014 21:5:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tận Hiến

Tận Hiến

Giăng 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 4/6/2014; 1565 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/23/2014 13:12:44
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Tư

Phép Lạ Thứ Tư

Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/16/2014; 1484 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/20/2014 21:6:20
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Ba

Phép Lạ Thứ Ba

Giăng 5:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/9/2014; 1366 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/20/2014 21:6:38
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Hai

Phép Lạ Thứ Hai

Giăng 4:46-54
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/2/2014; 1522 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/23/2014 19:15:36
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhướng Mắt Lên

Nhướng Mắt Lên

Giăng 4:27-42
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 2/16/2014; 1573 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/20/2014 21:8:27
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bên Bờ Giếng

Bên Bờ Giếng

Giăng 4:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 2/9/2014; 1410 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2014 1:5:39
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật