VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Thiên Sứ Báo Tin

Thiên Sứ Báo Tin

Lu-ca 1:5-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/6/2015; P: 12/10/2015; 1061 xem 25 lưu
Xem lần cuối 4/30/2016 4:9:29
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Cảm Tạ Thiên Chúa

Cảm Tạ Thiên Chúa

Thi-thiên 139:13-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/27/2015; P: 12/3/2015; 794 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/30/2016 3:1:18
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Làm Người Giữ Cửa

Làm Người Giữ Cửa

Thi-thiên 84
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/22/2015; P: 11/26/2015; 855 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/1/2016 8:35:5
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Xin Hãy Thương Xót Tôi!

Xin Hãy Thương Xót Tôi!

Thi-thiên 51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/15/2015; P: 11/16/2015; 982 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4/29/2016 7:1:5
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Hãy Yên Lặng

Hãy Yên Lặng

Thi-thiên 46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/8/2015; P: 11/10/2015; 1207 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4/29/2016 9:43:34
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Hội Thánh Của Đức Chúa Trời

Hội Thánh Của Đức Chúa Trời

1 Cô-rinh-tô 3:9-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/25/2015; P: 10/29/2015; 1069 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4/30/2016 4:10:14
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Khi Nào Chúa Trở Lại?

Khi Nào Chúa Trở Lại?

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/18/2015; P: 10/24/2015; 1048 xem 30 lưu
Xem lần cuối 5/2/2016 19:14:28
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Chung Hữu Báo

Chung Hữu Báo

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/4/2015; P: 10/6/2015; 858 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/2/2016 4:30:10
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Mười Điều Tâm Niệm

Mười Điều Tâm Niệm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/20/2015; P: 9/25/2015; 1032 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/1/2016 17:32:2
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Lời Chúa Trong Đời Sống

Lời Chúa Trong Đời Sống

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/13/2015; P: 9/15/2015; 1419 xem 19 lưu
Xem lần cuối 5/3/2016 20:25:11
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  3 / 62  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng