VietChristian
VietChristian
Lời Giới Thiệu

Mục Sư Nguyễn Thỉ (3)

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 5/18/2014; 1013 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/24/2014 17:4:35
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mù Hay Sáng

Mù Hay Sáng

Giăng 9:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 5/4/2014; 1485 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10/31/2014 6:30:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Thập Giá Và Tôi

Thập Giá Và Tôi

1 Phi-e-rơ 3:18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 4/18/2014; 1352 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10/30/2014 22:19:36
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Giăng 12:12-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 4/13/2014; 718 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/26/2014 10:43:31
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tận Hiến

Tận Hiến

Giăng 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 4/6/2014; 1566 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/28/2014 5:21:49
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Tư

Phép Lạ Thứ Tư

Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/16/2014; 1484 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/20/2014 21:6:20
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Ba

Phép Lạ Thứ Ba

Giăng 5:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/9/2014; 1367 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/30/2014 4:50:3
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Hai

Phép Lạ Thứ Hai

Giăng 4:46-54
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/2/2014; 1523 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/26/2014 16:39:50
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhướng Mắt Lên

Nhướng Mắt Lên

Giăng 4:27-42
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 2/16/2014; 1573 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/20/2014 21:8:27
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bên Bờ Giếng

Bên Bờ Giếng

Giăng 4:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 2/9/2014; 1410 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2014 1:5:39
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật