VietChristian
VietChristian
httl.org

Phúc Âm Là Gì?

Phúc Âm Là Gì?

Mác 1:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/3/2016; P: 1/4/2016; 1008 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/29/2016 8:57:53
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Tin Lành Cho Muôn Dân

Tin Lành Cho Muôn Dân

Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2015; P: 1/2/2016; 741 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 6:50:29
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Những Bài Ca Giáng Sinh

Những Bài Ca Giáng Sinh

Lu-ca 1:46-55
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2015; P: 12/18/2015; 1168 xem 15 lưu
Xem lần cuối 9/25/2016 10:22:46
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Thiên Sứ Báo Tin

Thiên Sứ Báo Tin

Lu-ca 1:5-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/6/2015; P: 12/10/2015; 1088 xem 25 lưu
Xem lần cuối 9/29/2016 11:26:33
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Cảm Tạ Thiên Chúa

Cảm Tạ Thiên Chúa

Thi-thiên 139:13-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/27/2015; P: 12/3/2015; 875 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/29/2016 3:9:17
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Làm Người Giữ Cửa

Làm Người Giữ Cửa

Thi-thiên 84
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/22/2015; P: 11/26/2015; 935 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/29/2016 7:22:11
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Xin Hãy Thương Xót Tôi!

Xin Hãy Thương Xót Tôi!

Thi-thiên 51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/15/2015; P: 11/16/2015; 1069 xem 19 lưu
Xem lần cuối 9/28/2016 22:52:30
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Hãy Yên Lặng

Hãy Yên Lặng

Thi-thiên 46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/8/2015; P: 11/10/2015; 1309 xem 18 lưu
Xem lần cuối 9/25/2016 9:37:42
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Hội Thánh Của Đức Chúa Trời

Hội Thánh Của Đức Chúa Trời

1 Cô-rinh-tô 3:9-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/25/2015; P: 10/29/2015; 1145 xem 21 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 21:55:40
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Khi Nào Chúa Trở Lại?

Khi Nào Chúa Trở Lại?

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/18/2015; P: 10/24/2015; 1179 xem 31 lưu
Xem lần cuối 9/26/2016 15:2:14
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  3 / 63  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng