VietChristian
VietChristian
httl.org

Hội Thánh Của Đức Chúa Trời

Hội Thánh Của Đức Chúa Trời

1 Cô-rinh-tô 3:9-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/25/2015; P: 10/29/2015; 1028 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/9/2016 19:6:37
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Khi Nào Chúa Trở Lại?

Khi Nào Chúa Trở Lại?

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/18/2015; P: 10/24/2015; 1013 xem 27 lưu
Xem lần cuối 2/9/2016 19:7:3
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Chung Hữu Báo

Chung Hữu Báo

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/4/2015; P: 10/6/2015; 822 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/11/2016 18:30:20
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Mười Điều Tâm Niệm

Mười Điều Tâm Niệm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/20/2015; P: 9/25/2015; 1001 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2/10/2016 2:57:29
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Lời Chúa Trong Đời Sống

Lời Chúa Trong Đời Sống

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/13/2015; P: 9/15/2015; 1391 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/10/2016 16:27:43
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Ngày Của Chúa

Ngày Của Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/6/2015; P: 9/8/2015; 818 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/9/2016 16:56:10
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Kỳ Chúa Đến

Kỳ Chúa Đến

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/16/2015; P: 8/21/2015; 1308 xem 20 lưu
Xem lần cuối 2/11/2016 11:14:56
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Sống Phúc Âm

Sống Phúc Âm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/9/2015; P: 8/12/2015; 747 xem 20 lưu
Xem lần cuối 2/5/2016 13:13:20
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Tâm Tình Khích Lệ

Tâm Tình Khích Lệ

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-3:13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/26/2015; P: 7/31/2015; 1042 xem 12 lưu
Xem lần cuối 30.73 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Tâm Tình Phục Vụ

Tâm Tình Phục Vụ

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/19/2015; P: 7/23/2015; 993 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/10/2016 22:17:35
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  3 / 62  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng