VietChristian
VietChristian
httl.org

Mục Sư Nguyễn Thỉ (3)

Chúa Sống Trong Tôi

Chúa Sống Trong Tôi

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/21/2015; P: 3/24/2015; 952 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/6/2015 22:5:1
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mừng Xuân Mới

Mừng Xuân Mới

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 1320 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/22/2015 23:52:0
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Sứ Vụ Của Hội Thánh

Sứ Vụ Của Hội Thánh

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 886 xem 14 lưu
Xem lần cuối 6/14/2015 13:29:22
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình

Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 898 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/6/2015 23:52:11
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù

Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/1/2015; P: 2/4/2015; 1049 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/27/2015 11:35:43
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc

Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/18/2015; P: 1/23/2015; 1462 xem 20 lưu
Xem lần cuối 7/4/2015 17:42:2
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/11/2015; 1486 xem 24 lưu
Xem lần cuối 6/29/2015 4:48:27
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa I

Hành Trình Vào Đất Hứa I

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 1421 xem 21 lưu
Xem lần cuối 7/6/2015 23:51:1
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2014; P: 12/27/2014; 1293 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/3/2015 0:0:24
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/14/2014; P: 12/19/2014; 1362 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/13/2015 8:7:55
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 60  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng