VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (3)

Lời Nguyện Cầu

Lời Nguyện Cầu

Ê-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/7/2014; 1778 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/28/2015 4:18:32
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/17/2014; 1907 xem 26 lưu
Xem lần cuối 1/29/2015 12:55:11
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Lời Mời Ân Cần

Lời Mời Ân Cần

Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/10/2014; 1075 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/25/2015 8:14:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Đầy Tớ

Người Đầy Tớ

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/3/2014; 1154 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/29/2015 1:15:25
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Yên Ủi Dân Ta

Yên Ủi Dân Ta

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/27/2014; 856 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/28/2015 20:20:5
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/20/2014; 654 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/24/2015 17:46:4
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tôi Thấy Chúa

Tôi Thấy Chúa

Ê-sai 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/6/2014; 1509 xem 35 lưu
Xem lần cuối 1/29/2015 4:54:39
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Tiến Trình Thờ Phượng

Ê-sai 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2014; 794 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/24/2015 17:45:21
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Đấng Yên Ủi

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2014; 401 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/28/2015 22:13:43
Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Gốc Nho Thật

Ta Là Gốc Nho Thật

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/22/2014; 924 xem 24 lưu
Xem lần cuối 1/28/2015 11:7:15
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 58  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng