VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Mục Sư Nguyễn Thỉ (3)

Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống (Full Screen)

Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống (Full Screen)

Giăng 11:1-6; Giăng 11:17-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/5/2014; 0 xem
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem  Share Embed
Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Giăng 11:1-6; Giăng 11:17-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/5/2014; 879 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/20/2014 5:13:23
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Người Chăn Hiền Lành (Full Screen)

Ta Là Người Chăn Hiền Lành (Full Screen)

Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 5/18/2014; 1 xem
Xem lần cuối 9/14/2014 14:49:49
Xem  Share Embed
Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 5/18/2014; 994 xem 18 lưu
Xem lần cuối 9/21/2014 6:20:52
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mù Hay Sáng (Full Screen)

Mù Hay Sáng (Full Screen)

Giăng 9:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 5/4/2014; 1 xem
Xem lần cuối 9/13/2014 12:50:52
Xem  Share Embed
Mù Hay Sáng

Mù Hay Sáng

Giăng 9:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 5/4/2014; 1423 xem 24 lưu
Xem lần cuối 9/21/2014 5:34:14
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Thập Giá Và Tôi

Thập Giá Và Tôi

1 Phi-e-rơ 3:18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 4/18/2014; 1334 xem 24 lưu
Xem lần cuối 9/20/2014 5:30:55
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Giăng 12:12-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 4/13/2014; 711 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tận Hiến

Tận Hiến

Giăng 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 4/6/2014; 1528 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/20/2014 0:20:59
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Tư

Phép Lạ Thứ Tư

Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/16/2014; 1469 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/21/2014 4:46:43
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật