VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Mục Sư Nguyễn Thỉ (3)

Phép Lạ Thứ Tư (Full Screen)

Phép Lạ Thứ Tư (Full Screen)

Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/16/2014; 5 xem
Xem lần cuối 7/11/2014 0:8:23
Xem  Share Embed
Phép Lạ Thứ Tư

Phép Lạ Thứ Tư

Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/16/2014; 1416 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/9/2014 16:34:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Ba (Full Screen)

Phép Lạ Thứ Ba (Full Screen)

Giăng 5:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/9/2014; 5 xem
Xem lần cuối 7/9/2014 2:45:50
Xem  Share Embed
Phép Lạ Thứ Ba

Phép Lạ Thứ Ba

Giăng 5:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/9/2014; 1309 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/9/2014 19:58:8
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Hai (Full Screen)

Phép Lạ Thứ Hai (Full Screen)

Giăng 4:46-54
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/2/2014; 2 xem
Xem lần cuối 6/26/2014 18:11:15
Xem  Share Embed
Phép Lạ Thứ Hai

Phép Lạ Thứ Hai

Giăng 4:46-54
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/2/2014; 1463 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/8/2014 7:11:20
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhướng Mắt Lên

Nhướng Mắt Lên

Giăng 4:27-42
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 2/16/2014; 1539 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/10/2014 9:31:24
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bên Bờ Giếng

Bên Bờ Giếng

Giăng 4:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 2/9/2014; 1372 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/8/2014 11:53:48
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Mới

Người Mới

Giăng 3:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 2/2/2014; 1512 xem
Xem lần cuối 7/6/2014 3:56:14
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đền Thờ Của Thân Thể

Đền Thờ Của Thân Thể

Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 1/19/2014; 1392 xem
Xem lần cuối 7/9/2014 23:13:16
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật