VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Nguyễn Thỉ (3)

Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va (Full Screen)

Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va (Full Screen)

Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/23/2014; P: 11/27/2014; 261 xem
Xem lần cuối 2/19/2015 11:11:14
Xem  Share Embed
Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/23/2014; P: 11/27/2014; 1148 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/28/2015 5:53:33
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV (Full Screen)

Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV (Full Screen)

Phi-lê-môn 1:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/16/2014; P: 11/20/2014; 242 xem
Xem lần cuối 2/15/2015 19:53:57
Xem  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Phi-lê-môn 1:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/16/2014; P: 11/20/2014; 853 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/15/2015 19:54:3
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời III

Gia Đình Của Đức Chúa Trời III

Tít 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/2/2014; P: 11/7/2014; 1066 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/27/2015 19:45:53
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời III (Full Screen)

Gia Đình Của Đức Chúa Trời III (Full Screen)

Tít 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/2/2014; P: 11/7/2014; 79 xem
Xem lần cuối 2/6/2015 17:9:28
Xem  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Tít 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/12/2014; P: 10/17/2014; 1408 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/26/2015 21:32:47
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Tít 1:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/5/2014; P: 10/9/2014; 1678 xem 20 lưu
Xem lần cuối 2/26/2015 20:28:55
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Lời Nguyện Cầu

Lời Nguyện Cầu

Ê-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/7/2014; 1805 xem 24 lưu
Xem lần cuối 2/27/2015 20:10:35
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/17/2014; 1930 xem 28 lưu
Xem lần cuối 2/26/2015 19:32:10
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 59  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng