VietChristian
VietChristian
httl.org

Mục Sư Nguyễn Thỉ (3)

Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21

Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 1117 xem 15 lưu
Xem lần cuối 8/27/2015 8:31:39
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 (Full Screen)

Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 (Full Screen)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 192 xem
Xem lần cuối 8/26/2015 8:56:29
Xem  Share Embed
40 Năm Nhìn Lại

40 Năm Nhìn Lại

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 840 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/28/2015 21:11:43
Xem Nghe Lưu  Share Embed
40 Năm Nhìn Lại (Full Screen)

40 Năm Nhìn Lại (Full Screen)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 175 xem
Xem lần cuối 8/26/2015 8:57:9
Xem  Share Embed
Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế (Full Screen)

Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế (Full Screen)

Công-vụ các Sứ-đồ 13:0-14:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 235 xem
Xem lần cuối 8/26/2015 8:57:35
Xem  Share Embed
Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế

Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế

Công-vụ các Sứ-đồ 13:0-14:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 897 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/26/2015 12:31:31
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gặp Chúa Phục Sinh (Full Screen)

Gặp Chúa Phục Sinh (Full Screen)

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 205 xem
Xem lần cuối 8/26/2015 8:58:7
Xem  Share Embed
Gặp Chúa Phục Sinh

Gặp Chúa Phục Sinh

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 809 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/26/2015 9:8:17
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Một Tiến Trình Thờ Phượng (Full Screen)

Một Tiến Trình Thờ Phượng (Full Screen)

Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2015; P: 4/1/2015; 213 xem
Xem lần cuối 8/26/2015 8:58:35
Xem  Share Embed
Một Tiến Trình Thờ Phượng

Một Tiến Trình Thờ Phượng

Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2015; P: 4/1/2015; 1220 xem 22 lưu
Xem lần cuối 8/27/2015 20:48:46
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 61  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng