VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Sống Với Thánh Kinh

SVTK

Summer Photo

Tường Trình Công Việc Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 14:21-28
VPNS
C:8/27/2016; 208 xem
Xem lần cuối 6.36 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed

Tựa Đề

Ngày Đăng

Chương

Chân Trời Mới | Lịch Cầu Nguyện | Liên Lạc | Share |

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. All rights reserved.
1241416
74,746,584