VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Sống Với Thánh Kinh

Spring PhotoSpring Photo

Đấng Ở Với Chúng Ta Đời Đời

Giăng 14:15-21
VPNS
C:5/24/2015; 132 xem
Xem lần cuối 5/24/2015 1:42:19
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed

Tựa Đề

Ngày Đăng

Sách Chương

Chân Trời Mới | Lịch Cầu Nguyện mới | Dâng Hiến | Liên Lạc | Share | Sign in

(c) 2015 Văn Phẩm Nguồn Sống. All rights reserved.
1059542
58,490,437