VietChristian
VietChristian
httl.org

Xem Nhiều (10)

Autumn PhotoAutumn Photo

Anh Em Trong Chúa

1 Giăng 2:7-11
M. Jeudi
C:7/30/2015; 83 xem
Xem lần cuối 10/7/2015 23:16:36
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Hạt Bụi Nào Hóa Kiếp Thân Tôi

Kim Hân
C:6/11/2011; P: 6/11/2014; 577 xem
Xem lần cuối 10/5/2015 9:40:8
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Cuộc Vui Nào Rồi Cũng Tàn

Truyền-đạo 11:9
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/9/2015; 109 xem
Xem lần cuối 10/8/2015 18:43:36
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Thế Hệ Anh Hùng Đức Tin

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3; Công-vụ các Sứ-đồ 2:17-18; 2 Cô-rinh-tô 1:8-10; Thi-thiên 27:14
John Bevere
C:8/6/2015; 73 xem
Xem lần cuối 10/6/2015 6:51:4
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Sự Nhịn Nhục Của Chúa Đối Với Kẻ Phạm Tội

Bill Bright
C:10/16/2014; 424 xem
Xem lần cuối 10/7/2015 7:34:21
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Nếp Sống Mới Hạ 2015

Hiệp Châu
C:4/16/2015; 165 xem
Xem lần cuối 9/3/2015 16:43:45
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Chiên Hay Sói

Ma-thi-ơ 7:15
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 1/19/2015; 301 xem
Xem lần cuối 10/8/2015 1:44:53
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Chân Trời Mới 05/2015

VPNS
C:5/6/2015; 178 xem
Xem lần cuối 10/8/2015 6:15:39
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Niềm Tin

Giăng 12:36; Châm-ngôn 3:5; Châm-ngôn 11:28; Hê-bơ-rơ 12:2a; Ma-thi-ơ 11:28-30
VPNS
C:6/30/2015; 111 xem
Xem lần cuối 10/5/2015 9:58:59
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Có Phải Sẽ Không Được Cứu Nếu Chúng Ta Còn Vật Lộn Với Tội Lỗi?

Gia-cơ 3:2; Rô-ma 7:23; Ga-la-ti 5:13
Ray Pritchard
C:8/7/2014; 484 xem
Xem lần cuối 10/7/2015 15:8:39
Đọc  Share

Đầu  Lùi  10 / 194  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm