VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Xem Nhiều (10)

Spring PhotoSpring Photo

Hãy Trao Gánh Nặng

Thi-thiên 55:22
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:2/22/2015; 114 xem
Xem lần cuối 5/19/2015 2:3:7
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Vé Số Và Ðồng Ðôla

Kim Hân
C:12/4/2014; 222 xem
Xem lần cuối 5/22/2015 8:50:22
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Tôi Có Quen Chúa Tôi?

Giăng 10:27
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 9/16/2014; 318 xem
Xem lần cuối 5/20/2015 11:49:55
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Được Tha Thứ

Thi-thiên 103:12
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 1/12/2015; 161 xem
Xem lần cuối 5/17/2015 7:9:40
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Thật Giả, Giả Thật

Bạch-Tuyết
C:7/27/2014; 382 xem
Xem lần cuối 5/21/2015 10:53:45
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Lòng Tôn Kính Chúa

Sáng-thế Ký 12:7-8
M. Jeudi
C:3/6/2015; 97 xem
Xem lần cuối 5/21/2015 23:22:29
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Tin Chúa Thật Và Tin Chúa Giả

Chang Doo Man
C:5/29/2014; 454 xem
Xem lần cuối 5/22/2015 1:10:36
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Trưởng Thành

Gia-cơ 1:1
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 12/14/2014; 199 xem
Xem lần cuối 5/20/2015 19:12:52
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Hội Thánh, Thân Thể Của Ngài

Cô-lô-se 1:18
Paul W. Powell
C:1/15/2015; 156 xem
Xem lần cuối 5/19/2015 17:28:45
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Bạn Có Đang Sống Một Đời Sống Hiệu Quả Không?

Thi-thiên 119:15-16
Mục Vụ Nếp Sống Trưởng Lão
C:8/21/2014; 341 xem
Xem lần cuối 5/21/2015 2:57:54
Đọc  Share

Đầu  Lùi  10 / 185  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Văn Phẩm