VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Xem Nhiều (10)

Autumn PhotoAutumn Photo

Chân Trời Mới 06/2014

VPNS
C:6/13/2014; 246 xem
Xem lần cuối 11/25/2014 2:17:11
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Không Có Sự Lựa Chọn Khác

1 Cô-rinh-tô 7:10-11; 1 Cô-rinh-tô 7:24
John Bevere
C:8/21/2014; 142 xem
Xem lần cuối 11/25/2014 2:0:16
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Đứng Chung

2 Cô-rinh-tô 13:11-14
M. Jeudi
C:6/21/2014; 231 xem
Xem lần cuối 11/25/2014 7:27:44
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Trở Lại Với Chúa

Ê-sai 55:6-7
M. Jeudi
C:8/14/2014; 150 xem
Xem lần cuối 11/26/2014 14:2:30
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Nước Sống

Giăng 7:37-39
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 7/28/2014; 173 xem
Xem lần cuối 11/27/2014 5:58:29
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Hãy Gieo Nhiều Bạn Sẽ Gặt Được Nhiều

Ma-thi-ơ 26:11; 2 Cô-rinh-tô 9:6; 2 Cô-rinh-tô 9:70
John Avanzini
C:6/26/2014; 215 xem
Xem lần cuối 11/25/2014 2:1:58
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Món Quà Từ Sự Lãng Quên

Thi-thiên 55:18
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/13/2014; 100 xem
Xem lần cuối 11/24/2014 7:44:51
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Rồi Hãy Đến

Mác 10:21
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 6/8/2014; 235 xem
Xem lần cuối 11/25/2014 7:37:29
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Phúc Âm Trong Một Từ Đơn Độc?

Giăng 19:30
A. W. Pink
C:7/10/2014; 191 xem
Xem lần cuối 11/26/2014 18:28:5
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Chiếc Lồng Đèn

Bạch-Tuyết
C:5/23/2012; 1244 xem
Xem lần cuối 11/22/2014 6:57:32
Đọc  Share

Đầu  Lùi  10 / 172  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Văn Phẩm