VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Xem Nhiều (10)

Winter PhotoWinter Photo

Lòng Sốt Sắng

Mác 1:29-31; Ma-thi-ơ 8:14-15; Lu-ca 4:38-39
M. Jeudi
C:12/4/2014; 78 xem
Xem lần cuối 1/26/2015 13:8:59
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Gieo Đạo

Mác 4:14
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/15/2014; 150 xem
Xem lần cuối 1/25/2015 1:13:40
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Xòe Tay Ra

Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:11
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 7/21/2014; 274 xem
Xem lần cuối 1/24/2015 1:44:44
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Chúa Với Tôi

Thi-thiên 31:16
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 9/9/2014; 206 xem
Xem lần cuối 1/31/2015 0:7:31
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Nghiệm Và Sống

Kim Hân
C:6/1/2011; P: 6/1/2014; 343 xem
Xem lần cuối 1/28/2015 11:3:40
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Được Lắm!

Ma-thi-ơ 25:21
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/28/2014; 126 xem
Xem lần cuối 1/25/2015 1:13:42
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Con Chưa Làm Được Thầy Ơi!

Bạch-Tuyết
C:9/11/2014; 196 xem
Xem lần cuối 1/30/2015 20:26:22
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Giông Tố Thổi Qua

Mác 4:35-41; Ma-thi-ơ 14:22-33; Công-vụ các Sứ-đồ 27:14-44
M. Jeudi
C:7/10/2014; 272 xem
Xem lần cuối 1/22/2015 12:2:34
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Làm Sao Để Nếm Được Hương Vị Của Nước Trời Ngay Hôm Nay

Ê-sai 41:17
Jack Graham
C:6/26/2014; 299 xem
Xem lần cuối 1/30/2015 22:34:52
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Chẳng Giấu Kín Được

Châm-ngôn 28:13
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:6/7/2014; 324 xem
Xem lần cuối 1/30/2015 20:9:28
Đọc  Share

Đầu  Lùi  10 / 176  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Văn Phẩm