VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Xem Nhiều (10)

Summer PhotoSummer Photo

Bạn Có Thể Đuổi Những Ác Linh

Ê-phê-sô 6:12
Ulf Ekman
C:9/18/2014; 407 xem
Xem lần cuối 8/29/2015 11:15:57
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Tại Sao Ma Quỷ Ghét Cay Ghét Đắng Đức Tin

1 Phi-e-rơ 5:8-9; Giăng 14:12-13; Mác 16:15-20
Ulf Ekman
C:1/22/2015; 254 xem
Xem lần cuối 8/28/2015 2:10:26
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Phẩm Chất Người Lãnh Đạo Thuộc Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 6:3
J. Oswald Sanders
C:7/10/2014; 482 xem
Xem lần cuối 8/29/2015 8:21:47
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Hiểu Lầm Sự Khiêm Nhường

Ma-thi-ơ 11:28-29
John Bevere
C:9/4/2014; 413 xem
Xem lần cuối 8/28/2015 7:18:18
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Đức Tin Và Sự Chữa Lành

Giô-suê 6; Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26; Mác 4:39
T. L. Osborn
C:1/29/2015; 241 xem
Xem lần cuối 8/26/2015 15:49:44
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Tìm Kiếm Đức Chúa Trời

2 Sử-ký 7:14
Daily Disciples Ministries
C:6/11/2015; 91 xem
Xem lần cuối 8/29/2015 8:26:42
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Đức Chúa Trời Thắng Hơn Các Ý Định Gian Ác Của Loài Người

Bill Bright
C:2/20/2015; 217 xem
Xem lần cuối 8/29/2015 7:5:29
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Sống Hết Lòng

1 Phi-e-rơ 4:7-11
M. Jeudi
C:6/5/2015; 97 xem
Xem lần cuối 8/29/2015 9:50:32
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Tin Chúa Thật Và Tin Chúa Giả

Chang Doo Man
C:5/29/2014; 520 xem
Xem lần cuối 8/29/2015 12:7:49
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Ngay Thẳng

Thi-thiên 111
M. Jeudi
C:1/15/2015; 256 xem
Xem lần cuối 8/28/2015 16:16:57
Đọc  Share

Đầu  Lùi  10 / 190  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm