VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Xem Nhiều (10)

Summer PhotoSummer Photo

Ở Cho Hiệp Ý Nhau

Rô-ma 12:16
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/21/2014; 319 xem
Xem lần cuối 7/6/2015 7:52:40
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Phẩm Chất Người Lãnh Đạo Thuộc Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 6:3
J. Oswald Sanders
C:7/10/2014; 443 xem
Xem lần cuối 7/5/2015 20:8:7
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Quyền Tối Cao Của Đức Chúa Trời Trên Cuộc Đời Bạn

Bill Bright
C:3/27/2015; 123 xem
Xem lần cuối 7/5/2015 22:17:27
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Các Căn Bản Của Việc Làm Môn Đệ Là Gì?

2 Ti-mô-thê 2:2
Stephen Davey
C:4/9/2015; P: 4/11/2015; 91 xem
Xem lần cuối 6/24/2015 10:47:18
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Phước Lành Hay Rủa Sả

Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:26-29
M. Jeudi
C:3/19/2015; 132 xem
Xem lần cuối 7/5/2015 20:57:23
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Hô-sa-na

Mác 11:1-10
M. Jeudi
C:4/2/2015; 95 xem
Xem lần cuối 6/19/2015 16:26:0
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Hết Lòng

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-6
M. Jeudi
C:4/16/2015; 96 xem
Xem lần cuối 7/4/2015 4:42:53
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Tin Chúa Thật Và Tin Chúa Giả

Chang Doo Man
C:5/29/2014; 484 xem
Xem lần cuối 7/5/2015 20:11:50
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Thật Giả, Giả Thật

Bạch-Tuyết
C:7/27/2014; 411 xem
Xem lần cuối 7/6/2015 13:21:48
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Tôi Có Quen Chúa Tôi?

Giăng 10:27
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 9/16/2014; 346 xem
Xem lần cuối 7/6/2015 5:47:25
Đọc  Share

Đầu  Lùi  10 / 188  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Văn Phẩm