VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Nhiều Cố Vấn

Truyền-đạo 4:12; Phi-líp 2:22; Ga-la-ti 2:11-12
Pat Gelsinger
C:5/26/2016; 63 xem
Xem lần cuối 7/21/2016 9:53:53
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Rao Tin Lành

Lu-ca 2:8-20
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 9/1/2015; 356 xem
Xem lần cuối 7/14/2016 11:14:47
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Có Thực Sự Bén Rễ

Mác 4:5-6; Mác 4:16-17
Bob Coy
C:5/19/2016; 68 xem
Xem lần cuối 7/20/2016 16:14:57
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Bốn Điều Hội Thánh Bạn Làm Sai Trong Âm Nhạc Thờ Phượng

Carrie Dedrick
C:8/14/2015; 361 xem
Xem lần cuối 7/14/2016 14:31:3
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Đắc Thắng Chiến Trận Tâm Linh

Ê-phê-sô 6:11; Ê-phê-sô 5:15-21
Bill Bright
C:3/17/2016; 128 xem
Xem lần cuối 7/14/2016 19:21:42
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Bình An Của Đấng Christ

Cô-lô-se 3:15
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:4/16/2016; P: 5/4/2016; 83 xem
Xem lần cuối 7/21/2016 12:55:53
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Sống Với Thánh Kinh

Rô-ma 15:4
VPNS
C:5/1/2016; P: 4/28/2016; 89 xem
Xem lần cuối 7/21/2016 20:56:7
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Nếp Sống Mới Xuân 2016

Hiệp Châu
C:1/8/2016; 182 xem
Xem lần cuối 6/30/2016 20:46:54
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Nguồn Phước

Sáng-thế Ký 12:2-3
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 12/16/2015; 209 xem
Xem lần cuối 7/7/2016 23:29:27
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Phô Trương Hay Kín Giấu?

Ma-thi-ơ 6:1-18
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 11/16/2015; 251 xem
Xem lần cuối 7/19/2016 5:23:37
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  10 / 216  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm