VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Xem Nhiều (10)

Autumn PhotoAutumn Photo

Bốn Mươi Năm

VPNS
C:4/1/2015; 277 xem
Xem lần cuối 11/27/2015 9:16:22
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Người Việt Cơ Hàn Khát Khao

Kim Hân
C:9/21/2015; 60 xem
Xem lần cuối 11/12/2015 21:28:53
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Cây Trồng Trổ Bông Kết Quả

Thi-thiên 92:13; Lu-ca 13:6-9; Sáng-thế Ký 4:11-14; Châm-ngôn 18:1
John Bevere
C:9/17/2015; 83 xem
Xem lần cuối 11/28/2015 1:31:41
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Trọn Lòng Tin

Thi-thiên 18:30
M. Jeudi
C:9/24/2015; 68 xem
Xem lần cuối 11/22/2015 22:22:43
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Hạt Bụi Nào Hóa Kiếp Thân Tôi

Kim Hân
C:6/11/2011; P: 6/11/2014; 613 xem
Xem lần cuối 11/27/2015 10:18:9
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Cơ Hội

VPNS
C:8/1/2015; 134 xem
Xem lần cuối 11/26/2015 10:15:34
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Nỗi Sợ Lớn Nhất Của Một Diễn Viên Nổi Danh

Ê-phê-sô 2:8-9
Bill Bright
C:7/17/2015; 143 xem
Xem lần cuối 11/19/2015 15:58:38
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Vẻ Đẹp

Bạch-Tuyết
C:7/22/2015; 137 xem
Xem lần cuối 11/20/2015 23:10:37
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Bởi Đức Tin

Hê-bơ-rơ 11:8-10
M. Jeudi
C:9/10/2015; 87 xem
Xem lần cuối 11/26/2015 1:9:7
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Không Cần Gì Nhiều

Truyền-đạo 1:14
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/6/2015; P: 10/1/2015; 54 xem
Xem lần cuối 11/18/2015 22:13:0
Đọc  Gửi Tin Nhắn

Đầu  Lùi  10 / 198  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm