VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Xem Nhiều (10)

Winter PhotoWinter Photo

Giông Tố Thổi Qua

Mác 4:35-41; Ma-thi-ơ 14:22-33; Công-vụ các Sứ-đồ 27:14-44
M. Jeudi
C:7/10/2014; 246 xem
Xem lần cuối 12/18/2014 0:57:35
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Chẳng Giấu Kín Được

Châm-ngôn 28:13
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:6/7/2014; 292 xem
Xem lần cuối 12/17/2014 5:34:24
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Hãy Cứ Vững Lòng

Giăng 16:33
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 8/16/2014; 183 xem
Xem lần cuối 12/15/2014 11:24:3
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Cơ Hội

Ê-xơ-tê 4:14; ; Rô-ma 12:6; ;
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:10/9/2014; 97 xem
Xem lần cuối 12/13/2014 18:53:43
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Trên Tất Cả Mọi Điều Khác

Công-vụ các Sứ-đồ 10:9-23; Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18; Giăng 7:37-39
J. Oswald Sanders
C:8/14/2014; 184 xem
Xem lần cuối 12/16/2014 1:59:33
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Biến Đổi Và Biến Hóa

Rô-ma 12:2; Xuất Ê-díp-tô Ký 2:0-4:0; Dân-số Ký 12:3
Joyce Meyer
C:8/28/2014; 151 xem
Xem lần cuối 12/8/2014 19:14:55
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Bà Góa Nghèo

Mác 12:41-44; Lu-ca 21:1-4
M. Jeudi
C:5/22/2014; 309 xem
Xem lần cuối 12/17/2014 16:24:18
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Đức Tin Của Một Người Ngoại Giáo?

Ma-thi-ơ 15:22-28
Greg Laurie
C:7/31/2014; 205 xem
Xem lần cuối 12/17/2014 18:7:51
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Ơn Tha Thứ

Thi-thiên 103:2-3
M. Jeudi
C:9/11/2014; 143 xem
Xem lần cuối 12/17/2014 5:45:56
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Kẻ Phạm Tội Không Ăn Năn

Bill Bright
C:5/29/2014; 296 xem
Xem lần cuối 12/16/2014 23:45:43
Đọc  Share

Đầu  Lùi  10 / 173  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Văn Phẩm