VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Xem Nhiều (7)

Winter PhotoWinter Photo

Nếp Sống Mới Đông 2014

Hiệp Châu
C:10/13/2014; 186 xem
Xem lần cuối 1/27/2015 18:51:1
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Một Mục Sư Bị Ngăn Trở

John Bevere
C:9/25/2014; 186 xem
Xem lần cuối 1/9/2015 4:29:32
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Thờ Phượng Cho Đến Khi Đấng Christ Đến

Khải-huyền 4:10-11; Khải-huyền 5:8-14; Rô-ma 8:29
Dale Johnsen
C:11/27/2014; 100 xem
Xem lần cuối 1/23/2015 23:17:7
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Tôi Sai Rồi!

Giô-suê 7:1-9
M. Jeudi
C:10/16/2014; 173 xem
Xem lần cuối 1/24/2015 18:58:53
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Gia Trưởng

Cô-lô-se 3:18-21
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 11/9/2014; 131 xem
Xem lần cuối 1/24/2015 4:35:1
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Thật Giả, Giả Thật

Bạch-Tuyết
C:7/27/2014; 311 xem
Xem lần cuối 1/24/2015 5:20:56
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Phẩm Chất Người Lãnh Đạo Thuộc Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 6:3
J. Oswald Sanders
C:7/10/2014; 344 xem
Xem lần cuối 1/28/2015 5:29:51
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Bạn Có Đang Sống Một Đời Sống Hiệu Quả Không?

Thi-thiên 119:15-16
Mục Vụ Nếp Sống Trưởng Lão
C:8/21/2014; 268 xem
Xem lần cuối 1/27/2015 4:54:5
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Trí Tưởng Tượng Của Bạn Là Một Công Cụ Quyền Năng!

Paul Chase
C:9/11/2014; 232 xem
Xem lần cuối 1/27/2015 10:48:16
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Bịnh Lằm Bằm

Dân-số Ký 11:1; ; 1 Phi-e-rơ 4:9; ; Phi-líp 2:14-15
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/15/2014; 279 xem
Xem lần cuối 1/28/2015 4:52:47
Đọc  Share

Đầu  Lùi  7 / 176  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trang Chủ | Văn Phẩm