VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Xem Nhiều (7)

Autumn PhotoAutumn Photo

Mang Gánh Nặng Cho Nhau

Ga-la-ti 6:2
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 9/13/2014; 146 xem
Xem lần cuối 11/25/2014 23:37:32
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Làm Được

Lu-ca 18:27
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 7/14/2014; 269 xem
Xem lần cuối 11/26/2014 15:19:20
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Cơ Đốc Giáo Dục

Ma-thi-ơ 9:37-38
M. Jeudi
C:10/2/2014; 94 xem
Xem lần cuối 11/19/2014 12:29:6
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Tin Chúa Thật Và Tin Chúa Giả

Chang Doo Man
C:5/29/2014; 351 xem
Xem lần cuối 11/26/2014 10:34:5
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Dấu Hiệu Để Phân Biệt

Giăng 13:34-35
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/18/2014; 123 xem
Xem lần cuối 11/21/2014 22:12:9
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Các Luật Lệ Của Đức Chúa Trời

Bill Bright
C:8/7/2014; 209 xem
Xem lần cuối 11/26/2014 2:5:50
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Tận Hiến

Châm-ngôn 3:9-10; Mác 12:41-44
M. Jeudi
C:8/7/2014; 205 xem
Xem lần cuối 11/25/2014 23:42:14
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Xòe Tay Ra

Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:11
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 7/21/2014; 227 xem
Xem lần cuối 11/25/2014 22:44:37
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Biến Đổi Và Biến Hóa

Rô-ma 12:2; Xuất Ê-díp-tô Ký 2:0-4:0; Dân-số Ký 12:3
Joyce Meyer
C:8/28/2014; 150 xem
Xem lần cuối 11/20/2014 12:1:39
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Hãy Cứ Vững Lòng

Giăng 16:33
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 8/16/2014; 180 xem
Xem lần cuối 11/25/2014 7:38:2
Đọc  Share

Đầu  Lùi  7 / 172  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trang Chủ | Văn Phẩm