VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Xem Nhiều (7)

Autumn PhotoAutumn Photo

Chống Cự Cách Không Nao Sờn

1 Phi-e-rơ 5:8-9
John Bevere
Đăng 7/24/2014; 172 xem
Xem lần cuối 10/22/2014 16:32:48
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Giông Tố Thổi Qua

Mác 4:35-41; Ma-thi-ơ 14:22-33; Công-vụ các Sứ-đồ 27:14-44
M. Jeudi
Đăng 7/10/2014; 203 xem
Xem lần cuối 10/25/2014 10:40:41
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Sự Rạng Rỡ Của Sự Hiện Diện Đức Chúa Trời

Bill Bright
Đăng 7/2/2014; 218 xem
Xem lần cuối 10/25/2014 7:29:31
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Làm Sao Để Nếm Được Hương Vị Của Nước Trời Ngay Hôm Nay

Ê-sai 41:17
Jack Graham
Đăng 6/26/2014; 223 xem
Xem lần cuối 10/23/2014 13:33:58
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Giê-su Có Trong Mọi Sách Của Cựu Ước Không?

Adrian Rogers
Đăng 6/19/2014; 237 xem
Xem lần cuối 10/24/2014 12:39:3
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Đức Tin Của Một Người Ngoại Giáo?

Ma-thi-ơ 15:22-28
Greg Laurie
Đăng 7/31/2014; 160 xem
Xem lần cuối 10/25/2014 8:44:17
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Khôn Ngoan Thông Sáng

Châm-ngôn 2:6
M. Jeudi
Đăng 7/3/2014; 205 xem
Xem lần cuối 10/22/2014 15:35:51
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Ba Lời Gọi Trái Ngược Cho Phi-e-rơ?

Giăng 1:37; Giăng 1:42; Ma-thi-ơ 4:18-19; Ma-thi-ơ 10:1-2
Charles Spurgeon
Đăng 8/14/2014; 125 xem
Xem lần cuối 10/23/2014 14:51:51
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Bà Góa Nghèo

Mác 12:41-44; Lu-ca 21:1-4
M. Jeudi
Đăng 5/22/2014; 271 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 23:11:26
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Chẳng Giấu Kín Được

Châm-ngôn 28:13
Ngọc-Huỳnh-Bích
Đăng 6/7/2014; 247 xem
Xem lần cuối 10/25/2014 17:46:19
Đọc  Share

Đầu  Lùi  7 / 170  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trang Chủ | Văn Phẩm | Hướng Dẫn Kỹ Thuật