VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Xem Nhiều (7)

Winter PhotoWinter Photo

Rình Xem

Ha-ba-cúc 2:1
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 11/15/2014; 162 xem
Xem lần cuối 2/25/2015 11:9:37
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Phẩm Chất Người Lãnh Đạo Thuộc Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 6:3
J. Oswald Sanders
C:7/10/2014; 370 xem
Xem lần cuối 2/28/2015 21:59:22
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Tôi Có Quen Chúa Tôi?

Giăng 10:27
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 9/16/2014; 257 xem
Xem lần cuối 2/25/2015 8:41:44
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
M. Jeudi
C:12/25/2014; 93 xem
Xem lần cuối 2/23/2015 22:34:20
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Vui Mừng Trọn Vẹn

Gia-cơ 1:1-2
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 12/8/2014; 127 xem
Xem lần cuối 2/28/2015 7:48:8
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Trí Tưởng Tượng Của Bạn Là Một Công Cụ Quyền Năng!

Paul Chase
C:9/11/2014; 258 xem
Xem lần cuối 2/25/2015 17:10:20
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Bạn Có Đang Sống Một Đời Sống Hiệu Quả Không?

Thi-thiên 119:15-16
Mục Vụ Nếp Sống Trưởng Lão
C:8/21/2014; 288 xem
Xem lần cuối 2/24/2015 22:35:34
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Sức Mạnh Của Lời Nói

Châm-ngôn 18:21; Châm-ngôn 16:24
Bill Bright
C:11/27/2014; 132 xem
Xem lần cuối 2/21/2015 18:36:42
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Bịnh Lằm Bằm

Dân-số Ký 11:1; ; 1 Phi-e-rơ 4:9; ; Phi-líp 2:14-15
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/15/2014; 296 xem
Xem lần cuối 2/25/2015 0:43:11
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Thật Giả, Giả Thật

Bạch-Tuyết
C:7/27/2014; 329 xem
Xem lần cuối 2/28/2015 21:28:4
Đọc  Share

Đầu  Lùi  7 / 180  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trang Chủ | Văn Phẩm