VietChristian
VietChristian
httl.org

Xem Nhiều (7)

Summer PhotoSummer Photo

Niềm Tin

Giăng 12:36; Châm-ngôn 3:5; Châm-ngôn 11:28; Hê-bơ-rơ 12:2a; Ma-thi-ơ 11:28-30
VPNS
C:6/30/2015; 81 xem
Xem lần cuối 8/21/2015 15:6:35
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Kẻ Nào Tin Thì Mọi Việc Đều Được Cả

Ma-thi-ơ 9:37; Sáng-thế Ký 11:6; Mác 9:23; Thi-thiên 37:4; Hê-bơ-rơ 11:27
Ulf Ekman
C:12/11/2014; 400 xem
Xem lần cuối 8/25/2015 19:42:59
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Chân Trời Mới 05/2015

VPNS
C:5/6/2015; 169 xem
Xem lần cuối 8/24/2015 22:56:16
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Cầu Nguyện Xưng Tội

Nê-hê-mi 1:6
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/29/2015; 38 xem
Xem lần cuối 8/23/2015 9:16:18
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Nghỉ Ngơi Ngắn Hạn Là Thu Lợi Dài Hạn

Mác 6:12-13; Mác 6:30-31
Bob Coy
C:5/28/2015; 126 xem
Xem lần cuối 8/20/2015 1:45:24
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Sứ Mệnh

Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:3/1/2015; 255 xem
Xem lần cuối 8/19/2015 12:1:26
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Danh Nữ Kinh Thánh - Bà Rê-be-ca (Rebekah)

Sáng-thế Ký 22:23; Sáng-thế Ký 24:15-67; Sáng-thế Ký 25:20-34; Sáng-thế Ký 26:6-11
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:6/18/2015; 104 xem
Xem lần cuối 8/27/2015 4:59:45
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Người Mở Đường

Ê-sai 40:1-5
M. Jeudi
C:7/9/2015; P: 7/11/2015; 68 xem
Xem lần cuối 8/26/2015 9:57:33
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Sự Kiêng Ăn Thật

Ê-sai 58:6
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/21/2015; 54 xem
Xem lần cuối 8/27/2015 15:20:15
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Tưởng Đàng Khác

Phi-líp 3:12-16
M. Jeudi
C:7/23/2015; 51 xem
Xem lần cuối 8/27/2015 12:9:22
Đọc  Share

Đầu  Lùi  7 / 190  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm