VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Xem Nhiều (7)

Winter PhotoWinter Photo

Bịnh Lằm Bằm

Dân-số Ký 11:1; ; 1 Phi-e-rơ 4:9; ; Phi-líp 2:14-15
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/15/2014; 252 xem
Xem lần cuối 12/17/2014 1:20:44
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Hãy Hiệp Ý Với Nhau

Phi-líp 2:1-2
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 8/31/2014; 215 xem
Xem lần cuối 12/18/2014 11:18:13
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Thật Giả, Giả Thật

Bạch-Tuyết
C:7/27/2014; 284 xem
Xem lần cuối 12/18/2014 5:57:40
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Sức Mạnh Của Đức Tin

Giô-suê 3
M. Jeudi
C:8/28/2014; 220 xem
Xem lần cuối 12/18/2014 0:10:22
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Chim Sẻ Và Tôi

Lu-ca 12:6-7
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 9/21/2014; 155 xem
Xem lần cuối 12/9/2014 5:35:20
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Mang Gánh Nặng Cho Nhau

Ga-la-ti 6:2
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 9/13/2014; 147 xem
Xem lần cuối 11/28/2014 20:19:54
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Phẩm Chất Người Lãnh Đạo Thuộc Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 6:3
J. Oswald Sanders
C:7/10/2014; 308 xem
Xem lần cuối 12/18/2014 16:57:36
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Sự Cô Đơn

Châm-ngôn 15:22; Truyền-đạo 4:9-10
Steve Arterburn
C:9/25/2014; 151 xem
Xem lần cuối 12/13/2014 3:9:25
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Chân Trời Mới 08/2014

VPNS
C:8/28/2014; 212 xem
Xem lần cuối 12/17/2014 22:29:2
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Con Chưa Làm Được Thầy Ơi!

Bạch-Tuyết
C:9/11/2014; 178 xem
Xem lần cuối 12/15/2014 21:49:57
Đọc  Share

Đầu  Lùi  7 / 173  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trang Chủ | Văn Phẩm