VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Xem Nhiều (7)

Spring PhotoSpring Photo

Ngôn Ngữ Cầu Nguyện Của Thánh Linh

Ê-phê-sô 6:18
Oral Roberts
C:11/20/2014; 195 xem
Xem lần cuối 3/24/2015 14:50:53
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Nan Đề Mặc Cảm Tội Lỗi Và Sự Kết Tội

Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-18; 1 Cô-rinh-tô 13:12; Gióp 7:16-21; Gióp 42:10
Joyce Meyer
C:1/7/2015; 120 xem
Xem lần cuối 3/25/2015 7:28:30
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Ở Cho Hiệp Ý Nhau

Rô-ma 12:16
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/21/2014; 245 xem
Xem lần cuối 3/29/2015 4:49:42
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Hiểu Lầm Sự Khiêm Nhường

Ma-thi-ơ 11:28-29
John Bevere
C:9/4/2014; 317 xem
Xem lần cuối 3/29/2015 5:36:6
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Hạt Bụi Nào Hóa Kiếp Thân Tôi

Kim Hân
C:6/11/2011; P: 6/11/2014; 445 xem
Xem lần cuối 3/28/2015 15:19:23
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Có Tấm Lòng Như Trẻ Thơ

Ma-thi-ơ 19:14
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:2/12/2015; 69 xem
Xem lần cuối 3/29/2015 6:16:32
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Thánh Linh Kiểm Soát

Giăng 10:4-5; Công-vụ các Sứ-đồ 13:2-3
Nicky Gumbel
C:10/2/2014; 268 xem
Xem lần cuối 3/27/2015 23:3:21
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Làm Gì Cho Đến Khi Chúa Đến

Truyền-đạo 3:11
Dale Johnsen
C:2/5/2015; 72 xem
Xem lần cuối 3/25/2015 4:19:33
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Phẩm Chất Người Lãnh Đạo Thuộc Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 6:3
J. Oswald Sanders
C:7/10/2014; 389 xem
Xem lần cuối 3/28/2015 14:59:18
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Có Phải Sẽ Không Được Cứu Nếu Chúng Ta Còn Vật Lộn Với Tội Lỗi?

Gia-cơ 3:2; Rô-ma 7:23; Ga-la-ti 5:13
Ray Pritchard
C:8/7/2014; 343 xem
Xem lần cuối 3/26/2015 9:53:33
Đọc  Share

Đầu  Lùi  7 / 182  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trang Chủ | Văn Phẩm