VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Xem Nhiều (7)

Autumn PhotoAutumn Photo

Xòe Tay Ra

Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:11
M. Jeudi
Đăng 7/21/2014; 205 xem
Xem lần cuối 10/29/2014 20:5:10
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Không Có Sự Lựa Chọn Khác

1 Cô-rinh-tô 7:10-11; 1 Cô-rinh-tô 7:24
John Bevere
Đăng 8/21/2014; 133 xem
Xem lần cuối 10/25/2014 19:32:44
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Món Quà Từ Sự Lãng Quên

Thi-thiên 55:18
Ngọc-Huỳnh-Bích
Đăng 9/13/2014; 92 xem
Xem lần cuối 10/31/2014 5:39:0
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Trên Tất Cả Mọi Điều Khác

Công-vụ các Sứ-đồ 10:9-23; Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18; Giăng 7:37-39
J. Oswald Sanders
Đăng 8/14/2014; 149 xem
Xem lần cuối 10/31/2014 0:26:5
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Cõi Tình

Công-vụ các Sứ-đồ 20:28
M. Jeudi
Đăng 9/18/2014; 74 xem
Xem lần cuối 10/27/2014 13:6:26
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Giông Tố Thổi Qua

Mác 4:35-41; Ma-thi-ơ 14:22-33; Công-vụ các Sứ-đồ 27:14-44
M. Jeudi
Đăng 7/10/2014; 210 xem
Xem lần cuối 10/31/2014 3:47:51
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Sự Rạng Rỡ Của Sự Hiện Diện Đức Chúa Trời

Bill Bright
Đăng 7/2/2014; 222 xem
Xem lần cuối 10/30/2014 6:10:25
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Giê-su Có Trong Mọi Sách Của Cựu Ước Không?

Adrian Rogers
Đăng 6/19/2014; 243 xem
Xem lần cuối 10/30/2014 0:40:34
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Đức Tin Của Một Người Ngoại Giáo?

Ma-thi-ơ 15:22-28
Greg Laurie
Đăng 7/31/2014; 166 xem
Xem lần cuối 10/31/2014 2:42:40
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Chống Cự Cách Không Nao Sờn

1 Phi-e-rơ 5:8-9
John Bevere
Đăng 7/24/2014; 175 xem
Xem lần cuối 10/29/2014 3:4:15
Đọc  Share

Đầu  Lùi  7 / 170  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trang Chủ | Văn Phẩm | Hướng Dẫn Kỹ Thuật