VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Xem Nhiều (7)

Autumn PhotoAutumn Photo

Nạp Thêm Năng Lượng

Ma-thi-ơ 11:28
VPNS
C:10/1/2015; P: 9/30/2015; 90 xem
Xem lần cuối 11/25/2015 5:0:4
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Tri Bỉ Tri Kỷ

1 Giăng 4:1-6
M. Jeudi
C:8/27/2015; 146 xem
Xem lần cuối 11/27/2015 1:54:23
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Một Mình Với Chúa

2 Cô-rinh-tô 12:9
VPNS
C:4/30/2015; 331 xem
Xem lần cuối 11/26/2015 14:16:2
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Ðức Thánh Linh Trao Quyền Cho Các Tín Nhân Như Thế Nào?

Xa-cha-ri 4:6
Charles Stanley
C:9/11/2015; 114 xem
Xem lần cuối 11/23/2015 15:38:8
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Giúp Chúng Ta Trong Những Thất Bại Của Mình

Ma-thi-ơ 18
Bill Bright
C:9/7/2015; 123 xem
Xem lần cuối 11/25/2015 21:18:5
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Tình Yêu Và Sự Sáng

1 Giăng 2:9-10
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:10/22/2015; P: 10/28/2015; 43 xem
Xem lần cuối 11/25/2015 20:47:26
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Trách Nhiệm Của Một Quản Gia

Ga-la-ti 5:15-16; 1 Cô-rinh-tô 12:7; Ma-thi-ơ 6:21
Bill Bright
C:9/11/2015; 110 xem
Xem lần cuối 11/23/2015 16:39:17
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Bổn Phận Chia Sẻ

2 Cô-rinh-tô 1:4
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 8/8/2015; 152 xem
Xem lần cuối 11/18/2015 21:54:41
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Vọng Canh Của Chúa

Ê-sai 62:6-7
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:2/15/2015; P: 10/21/2015; 53 xem
Xem lần cuối 11/26/2015 12:31:19
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Không Có Lời Chúa

1 Giăng 1:8-10
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 7/22/2015; 177 xem
Xem lần cuối 11/22/2015 20:46:18
Đọc  Gửi Tin Nhắn

Đầu  Lùi  7 / 198  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm