VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Xem Nhiều (7)

Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Làm Được

Lu-ca 18:27
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 7/14/2014; 266 xem
Xem lần cuối 11/18/2014 15:26:17
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Chờ Đợi Thời Điểm Chúa

Ha-ba-cúc 2:3-4
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/22/2014; 175 xem
Xem lần cuối 11/16/2014 11:46:16
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Tin Chúa Thật Và Tin Chúa Giả

Chang Doo Man
C:5/29/2014; 348 xem
Xem lần cuối 11/20/2014 11:49:7
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Cơ Đốc Giáo Dục

Ma-thi-ơ 9:37-38
M. Jeudi
C:10/2/2014; 94 xem
Xem lần cuối 11/19/2014 12:29:6
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Các Luật Lệ Của Đức Chúa Trời

Bill Bright
C:8/7/2014; 207 xem
Xem lần cuối 11/21/2014 1:42:38
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Tận Hiến

Châm-ngôn 3:9-10; Mác 12:41-44
M. Jeudi
C:8/7/2014; 202 xem
Xem lần cuối 11/19/2014 18:7:43
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Dấu Hiệu Để Phân Biệt

Giăng 13:34-35
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/18/2014; 123 xem
Xem lần cuối 11/21/2014 22:12:9
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Cho Không

Châm-ngôn 11:24
Jesse Bradley
C:9/4/2014; 146 xem
Xem lần cuối 11/20/2014 12:1:52
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Hãy Cứ Vững Lòng

Giăng 16:33
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 8/16/2014; 179 xem
Xem lần cuối 11/20/2014 14:34:42
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Xòe Tay Ra

Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:11
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 7/21/2014; 225 xem
Xem lần cuối 11/21/2014 20:28:36
Đọc  Share

Đầu  Lùi  7 / 172  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trang Chủ | Văn Phẩm | Liên Lạc