VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Xem Nhiều (7)

Autumn PhotoAutumn Photo

Chống Cự Cách Không Nao Sờn

1 Phi-e-rơ 5:8-9
John Bevere
Đăng 7/24/2014; 171 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 18:26:55
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Làm Sao Để Nếm Được Hương Vị Của Nước Trời Ngay Hôm Nay

Ê-sai 41:17
Jack Graham
Đăng 6/26/2014; 220 xem
Xem lần cuối 10/20/2014 23:48:1
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Giê-su Có Trong Mọi Sách Của Cựu Ước Không?

Adrian Rogers
Đăng 6/19/2014; 232 xem
Xem lần cuối 10/20/2014 9:19:31
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Khôn Ngoan Thông Sáng

Châm-ngôn 2:6
M. Jeudi
Đăng 7/3/2014; 204 xem
Xem lần cuối 10/20/2014 15:10:26
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Hãy Gieo Nhiều Bạn Sẽ Gặt Được Nhiều

Ma-thi-ơ 26:11; 2 Cô-rinh-tô 9:6; 2 Cô-rinh-tô 9:70
John Avanzini
Đăng 6/26/2014; 204 xem
Xem lần cuối 10/13/2014 0:58:27
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Chẳng Giấu Kín Được

Châm-ngôn 28:13
Ngọc-Huỳnh-Bích
Đăng 6/7/2014; 244 xem
Xem lần cuối 10/20/2014 2:43:0
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Trở Lại Với Chúa

Ê-sai 55:6-7
M. Jeudi
Đăng 8/14/2014; 122 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 19:41:14
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Chân Trời Mới 06/2014

VPNS
Đăng 6/13/2014; 229 xem
Xem lần cuối 10/19/2014 16:21:1
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Nghiệm Và Sống

Kim Hân
Đăng 6/1/2014; 252 xem
Xem lần cuối 10/20/2014 20:28:51
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Bà Góa Nghèo

Mác 12:41-44; Lu-ca 21:1-4
M. Jeudi
Đăng 5/22/2014; 271 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 23:11:26
Đọc  Share

Đầu  Lùi  7 / 169  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trang Chủ | Văn Phẩm | Hướng Dẫn Kỹ Thuật