VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Xem Nhiều (7)

Summer PhotoSummer Photo

Đấng Chăn Chiên

Ê-xê-chi-ên 34:12
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/28/2015; 51 xem
Xem lần cuối 6/30/2015 6:46:9
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Không Xấu Hổ

Giăng 9:20-23; Châm-ngôn 28:1
Bayless Conley
C:4/23/2015; 102 xem
Xem lần cuối 6/28/2015 14:56:6
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Kết Quả Cuối Năm

Giê-rê-mi 17:10
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:6/4/2015; 36 xem
Xem lần cuối 6/28/2015 1:24:44
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Đức Chúa Trời Thắng Hơn Các Ý Định Gian Ác Của Loài Người

Bill Bright
C:2/20/2015; 192 xem
Xem lần cuối 6/28/2015 16:41:3
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Khám Phá Các Tiền Nhân Tâm Linh Anh Hùng Của Bạn

Hê-bơ-rơ 11:39
Paul Estabrooks
C:5/21/2015; 64 xem
Xem lần cuối 7/3/2015 5:45:4
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Có Thể Nào Chúa Giê-su Sống Sót Sau Khi Bị Đóng Đinh?

Giăng 19:33-35
Greg Laurie
C:4/2/2015; 125 xem
Xem lần cuối 6/25/2015 2:44:39
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Chiên Hay Sói

Ma-thi-ơ 7:15
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 1/19/2015; 245 xem
Xem lần cuối 7/3/2015 4:24:45
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Làm Thế Nào Để Có Một Phúc Âm Hiệu Quả

1 Cô-rinh-tô 2:4
Reinhard Bonnke
C:4/23/2015; 105 xem
Xem lần cuối 7/3/2015 14:50:25
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Chỉ Vì Một Chiếc Muỗng

Nhã-ca 2:15; Ma-thi-ơ 28:19-20; Giăng 3:1-16
Claudio Freidzon
C:3/6/2015; 169 xem
Xem lần cuối 7/3/2015 15:6:31
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Không Có Chỗ Nào Dành Cho Sự May Mắn Trong Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời

Bill Bright
C:2/26/2015; 164 xem
Xem lần cuối 6/23/2015 20:30:46
Đọc  Share

Đầu  Lùi  7 / 188  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trang Chủ | Văn Phẩm