VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Chân Trời Mới 04/2014

VPNS
C:4/7/2014; 1397 xem
Xem lần cuối 4/28/2016 22:36:26
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Những Hội Thánh Địa Phương Năng Động

Mác 6:5-6; Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47
Ulf Ekman
C:3/17/2016; 83 xem
Xem lần cuối 5/2/2016 17:57:51
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Chúa Giê-su: Từ Thiên Đàng Xuống Thập Tự Giá Đến Ngôi Mộ Trống

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/24/2016; 128 xem
Xem lần cuối 5/5/2016 15:49:42
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Yêu Thương Và Sứ Mệnh

Lu-ca 10:36; Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:3/1/2016; P: 2/27/2016; 117 xem
Xem lần cuối 5/2/2016 10:29:14
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Bước Theo Chúa

1 Phi-e-rơ 2:21-25
M. Jeudi
C:3/17/2016; 69 xem
Xem lần cuối 4/26/2016 17:1:37
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Bước Đi Trong Đức Tin

2 Cô-rinh-tô 5:7; Châm-ngôn 3:5-6; Ca-thương 3:23
VPNS
C:1/1/2015; P: 12/31/2014; 813 xem
Xem lần cuối 4/30/2016 5:42:14
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Đấng Nhân Danh Chúa Mà Đến

Mác 11:1-11
M. Jeudi
C:3/24/2016; 60 xem
Xem lần cuối 4/29/2016 19:26:23
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Mùa Xuân Đến, Gẫm Suy Về Thời Gian Và Đời Người

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/27/2016; 155 xem
Xem lần cuối 5/1/2016 4:50:33
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Sống Đạo Giữa Đời Thường

Mục Sư Lê Văn Thể
C:2/8/2016; 125 xem
Xem lần cuối 4/25/2016 10:48:36
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Một Năm Mới Không Sợ Hãi

Hê-bơ-rơ 13:5-6
Adrian Rogers
C:1/28/2016; 149 xem
Xem lần cuối 5/3/2016 13:54:5
Đọc  Gửi Tin Nhắn

Đầu  Lùi  7 / 211  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm