VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Quẳng Gánh Lo Đi

Ma-thi-ơ 6:25-34; Phi-líp 4:4-7
VPNS
C:12/3/2010; 1476 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2016 1:59:37
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Bình An

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10; Phi-líp 4:4-9
VPNS
C:7/8/2009; 1178 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/23/2016 23:39:15
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Điều Luật Thứ Năm

1 Cô-rinh-tô 15:10; Phi-líp 4:13; Giăng 3:30
VPNS
C:6/12/1991; 706 xem
Xem lần cuối 10/23/2016 23:45:11
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Đổi Mới Tâm Trí

2 Cô-rinh-tô 10:4-5; Phi-líp 4:4-9
VPNS
C:5/9/2008; 1043 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2016 11:43:53
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Niềm Vui Vĩnh Viễn - 4

Phi-líp 4
VPNS
C:2/8/2003; 561 xem
Xem lần cuối 10/22/2016 1:20:36
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Năng Lực Để Chịu Đựng

Phi-líp 4:10-13
VPNS
C:11/2/1996; 829 xem
Xem lần cuối 10/21/2016 4:0:10
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Tin Kính và Thỏa Lòng

Phi-líp 4:10-20
VPNS
C:8/22/2012; 999 xem
Xem lần cuối 10/24/2016 7:42:17
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Giúp Nhau Lúc Khó

Phi-líp 4:10-20
VPNS
C:9/19/1991; 598 xem
Xem lần cuối 10/18/2016 20:53:29
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Ngài Sẽ Chu Cấp

Phi-líp 4:10-23
VPNS
C:3/3/2011; 897 xem
Xem lần cuối 10/18/2016 18:34:42
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Vui Mừng Trong Sự Quan Phòng

Phi-líp 4:10-23
VPNS
C:12/29/2002; 716 xem
Xem lần cuối 10/22/2016 1:42:56
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |