VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Spring Photo

Điều Luật Thứ Tư (XIII)

Sáng-thế Ký 2:2; Mác 3:28; Xuất Ê-díp-tô Ký 31:17; Lê-vi Ký 23:3
VPNS
C:3/7/1991; 1314 xem
Xem lần cuối 1.28 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Sáng-thế Ký 2, Mác 3, Xuất Ê-díp-tô Ký 31, Lê-vi Ký 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 2, Mác 3, Xuất Ê-díp-tô Ký 31, Lê-vi Ký 23.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net