VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cầu Nguyện


TWR Phụ Nữ Và Hy Vọng

2021/07/25: 25. Cha kính yêu ơi, xin bảo vệ và hướng dẫn những người đi thuyền đến các ngôi làng hẻo lánh ở Greenland để tổ chức các lớp học Kinh thánh. Xin Cha biến đổi hết thảy các gia đình tại đó bằng sứ điệp của Phúc âm, mang đến cho họ hy vọng, niềm vui và cuộc sống mới trong Đấng Christ. (2Cô 5:17)

VPNS

2021/07/25: – Bang North Carolina: Các HT Báp-tít: HT Charlotte, MS Nguyễn Quý Hùng; HT Đức Tin, MS Chương Thanh Hải; HT Charlotte (CMA), MS Nguyễn Hữu Nhựt; HT Giám Lý Charlotte, MS Nguyễn Nam Phước; HT Gaston, MS Lê Hoàng Trọng; HT High Point, MS Cao Bảo Tài; HTTL Ngũ Tuần Charlotte, MS Timothy Trần. Xin Chúa giúp người chăn đạt kết quả trong chức vụ vui lòng Ngài, cho con dân Chúa yêu Ngài hết lòng, khao khát Lời Chúa, và cùng hiệp tác gây dựng HT phát triển mạnh. HT Graham, MS Nguyễn Quang Phiệt. Xin Chúa cho con dân Chúa biết dành thì giờ thăm viếng, làm chứng cho đồng hương trong vùng và có nhiều con cái Chúa trung tín học, đọc KT, sử dụng SVTK mỗi ngày, trung tín dâng hiến, và hỗ trợ các CT truyền giáo, giúp đỡ người nghèo khó và vô gia cư.

Xem Thêm157,369
183,612,001