VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

TWR Phụ Nữ Và Hy Vọng

2021/10/26: 26. Lạy Chúa, bạo lực gia đình thường được che giấu ở Ukraine, chỉ có 10% nạn nhân trình báo và nhiều người cho rằng đó là vấn đề riêng tư. Xin ban chọ họ sự tự do, chữa lành và công lý cho những người bị bạo hành. (Mác 4:22)

VPNS

2021/10/26: – Ðại Hàn. Rất nhiều đồng bào đến nước này theo diện lao động, một số theo diện hôn nhân, nhiều người gặp phải những bất công, áp bức. Nơi đây cơ hội nghe biết về Chúa dễ dàng hơn nơi khác. Xin Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng đồng bào để họ biết nhu cầu đích thực của mình, mở lòng ra đón nhận Chúa; cho các HT Ðại Hàn trong việc truyền giảng và chăm sóc cho công nhân VN tại đó. HT đang nổ lực để truyền giáo cho các sinh viên trong các trường đại học. Xin cầu nguyện cho Ông Bà Giáo sĩ Nguyễn Long Thành trong chức vụ Chúa giao tại Đại Hàn.

Xem Thêm166,785
188,946,284