Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]



No.NameLast ViewedVisits
1Bạn Thì Quí Báu Trong Tầm Mắt Của Ngài6/29/2022 4:25:285221
2Cái Bông Tuyết Nhỏ6/28/2022 4:15:378412
3Công Viên Nô Đùa Khủng Long6/27/2022 0:12:333543
4Cú Đánh Mạnh Thú Vị Của Sanh Nhật6/27/2022 0:14:313344
5Cậu Bé Trai Người Mà Mất Chiếc Thuyền Của Cậu Ta6/28/2022 18:22:2015581
6Con Bướm Kỳ Lạ6/27/2022 0:16:255173
7Con Sao Biển Kỳ Lạ6/27/2022 16:48:399963
8Những Đứa Bé, Bạn Thì Đặc Biệt6/27/2022 0:14:473577
9Những Con Ếch6/28/2022 10:3:455315
10Thượng Đế Biết Tên Tôi6/28/2022 19:42:504222
11Trên Hết, Chúa Giê-xu Yêu Em!6/27/2022 0:14:54696
12Và Thượng Đế Cũng Tạo Nên Bạn Nữa!6/28/2022 21:47:483759

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


259,370
204,410,288