Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Ý Nghĩa Chân Thật của Lễ Chúa Giáng Sinh10/22/2021 5:3:47561
2Đấng Christ Vô Song10/24/2021 2:45:373193
3Điều Huyền Diệu Của Lễ Giáng Sinh10/22/2021 22:12:573944
4Ánh Sáng Của Lễ Giáng Sinh10/23/2021 7:15:204343
5Bức Thư Giáng Sinh10/23/2021 16:1:124665
6Bạn Cần Gì Cho Lễ Giáng Sinh?10/22/2021 5:3:433381
7Câu Chuyện Đêm Yên Lặng10/23/2021 1:3:466089
8Câu Chuyện Về Ông St. Nicholas10/17/2021 13:16:526178
9Câu chuyện về Messiah của Handel10/24/2021 4:15:388327
10Còn Mấy Ngày Nữa Thì Đến Giáng Sinh?10/23/2021 0:39:5921461
11Chúa Bình An10/22/2021 23:12:497445
12Lời Cầu Nguyện Vào Giáng Sinh10/24/2021 4:14:5312733
13Lời Hứa của Lễ Giáng Sinh10/22/2021 11:42:16718
14Một Cuộc Đời Riêng Biệt10/22/2021 2:19:403756
15Món Quà10/24/2021 4:46:143877
16Món Quà Kỳ Diệu Nhất10/23/2021 9:42:14593
17Những Phước Lành Giáng Sinh Cho Bạn10/24/2021 2:30:233621
18Sự Huyền Diệu của Lễ Giáng Sinh10/23/2021 12:5:93784
19Sự Thăm Viếng Từ Thiên Đàng10/24/2021 4:49:483853
20Sứ Điệp Giáng Sinh10/24/2021 4:15:24396
21Tin Lành của Chúa Giáng Sinh10/24/2021 4:45:523999
22Tinh Thần của Lễ Giáng Sinh10/23/2021 9:34:584427

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


254,973
188,840,536