Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Ý Nghĩa Chân Thật của Lễ Chúa Giáng Sinh7/3/2022 10:55:497891
2Đấng Christ Vô Song7/1/2022 14:47:513316
3Điều Huyền Diệu Của Lễ Giáng Sinh6/30/2022 2:54:544072
4Ánh Sáng Của Lễ Giáng Sinh7/2/2022 14:3:234450
5Bức Thư Giáng Sinh6/23/2022 8:10:484786
6Bạn Cần Gì Cho Lễ Giáng Sinh?6/30/2022 4:27:393484
7Câu Chuyện Đêm Yên Lặng7/3/2022 10:50:446282
8Câu Chuyện Về Ông St. Nicholas7/3/2022 4:44:576303
9Câu chuyện về Messiah của Handel6/30/2022 2:52:488467
10Còn Mấy Ngày Nữa Thì Đến Giáng Sinh?7/3/2022 10:10:4321587
11Chúa Bình An7/2/2022 10:48:57732
12Lời Cầu Nguyện Vào Giáng Sinh7/3/2022 8:17:3713201
13Lời Hứa của Lễ Giáng Sinh7/2/2022 23:2:237194
14Một Cuộc Đời Riêng Biệt6/30/2022 14:22:33902
15Món Quà6/30/2022 0:58:474045
16Món Quà Kỳ Diệu Nhất7/3/2022 4:6:24712
17Những Phước Lành Giáng Sinh Cho Bạn6/30/2022 2:54:293756
18Sự Huyền Diệu của Lễ Giáng Sinh7/3/2022 2:54:483922
19Sự Thăm Viếng Từ Thiên Đàng6/26/2022 19:2:553983
20Sứ Điệp Giáng Sinh7/2/2022 0:10:114542
21Tin Lành của Chúa Giáng Sinh7/3/2022 4:19:354160
22Tinh Thần của Lễ Giáng Sinh7/3/2022 4:6:64562

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


259,458
204,665,593