Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Ý Nghĩa Của Lễ Phục Sinh6/30/2022 2:46:579875
2Bạn Có Thể Trở Thánh Người Vô Tội7/3/2022 8:52:504715
3Chúa Đã Sống Lại!6/30/2022 13:31:585475
4Chúa Giê-xu Vẫn Sống!6/30/2022 14:21:163746
5Chiến Thắng Vĩ Đại Nhất Của Tình Yêu7/3/2022 11:43:155904
6Hãy Đối Diện Với Nó, Nó Trống Không7/2/2022 3:2:183967
7Hãy vui mừng, Đấng Christ Sống!7/3/2022 1:37:355530
8Kỷ Niệm Lễ Phục Sinh7/3/2022 6:12:263514
9Lễ Phục Sinh Là Một Thời Gian Hạnh Phúc!7/3/2022 5:39:26191
10Lễ Phục Sinh: Ngày Mà Đã Thay Đổi Thế Gian6/29/2022 22:12:434468
11Món Quà Phục Sinh Cho Jennie7/2/2022 16:45:63472
12Ngài Làm Điều Này Chỉ Vì Bạn7/2/2022 22:49:584063
13Ngài Sống!7/3/2022 4:2:403524
14Ngôi Mộ Trống Không6/29/2022 22:11:284090
15Sự Kỷ Niệm Ngày Lễ Phục Sinh Vào Những Lúc Cuối6/30/2022 20:10:234782
16Sự Quan Trọng Của Phục Sinh6/30/2022 2:56:354661
17Sự Thương Khó Của Chúa Giê-xu Christ7/3/2022 3:36:239585
18Tình Yêu Lạ Lùng7/1/2022 4:27:253711
19Thập Tự Giá7/2/2022 18:43:55794
20Tin Mừng của Lễ Phục Sinh6/29/2022 22:13:213550

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


259,453
204,664,650