Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Ý Nghĩa Của Lễ Phục Sinh10/24/2021 6:32:259637
2Bạn Có Thể Trở Thánh Người Vô Tội10/23/2021 22:3:504589
3Chúa Đã Sống Lại!10/24/2021 0:37:455249
4Chúa Giê-xu Vẫn Sống!10/20/2021 2:20:583640
5Chiến Thắng Vĩ Đại Nhất Của Tình Yêu10/23/2021 4:17:265639
6Hãy Đối Diện Với Nó, Nó Trống Không10/24/2021 4:13:263849
7Hãy vui mừng, Đấng Christ Sống!10/23/2021 10:52:165333
8Kỷ Niệm Lễ Phục Sinh10/23/2021 22:3:363308
9Lễ Phục Sinh Là Một Thời Gian Hạnh Phúc!10/21/2021 0:33:196039
10Lễ Phục Sinh: Ngày Mà Đã Thay Đổi Thế Gian10/23/2021 20:43:404345
11Món Quà Phục Sinh Cho Jennie10/22/2021 5:3:553364
12Ngài Làm Điều Này Chỉ Vì Bạn10/22/2021 0:3:133884
13Ngài Sống!10/17/2021 17:59:213410
14Ngôi Mộ Trống Không10/24/2021 3:36:313969
15Sự Kỷ Niệm Ngày Lễ Phục Sinh Vào Những Lúc Cuối10/21/2021 12:35:114689
16Sự Quan Trọng Của Phục Sinh10/17/2021 3:47:454446
17Sự Thương Khó Của Chúa Giê-xu Christ10/22/2021 15:10:119396
18Tình Yêu Lạ Lùng10/22/2021 5:7:463589
19Thập Tự Giá10/23/2021 22:7:205623
20Tin Mừng của Lễ Phục Sinh10/17/2021 19:23:483442

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


254,964
188,838,986