Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
110 Kỷ Luật của một Người Nam Thánh Thiện6/30/2022 23:40:319595
2Chân Dung Của Một Người Cha7/2/2022 0:8:404294
3Hỡi Cha, Chúng Con Thật Sự Cần Cha6/30/2022 5:0:64258
4Người Cha Tốt Nhất Hơn Bao Giờ Hết6/30/2022 0:55:407011
5Những Lời Hứa Cho Những Người Cha7/3/2022 9:48:555732
6Tình Yêu Của Cha0
7Tình Yêu Của Một Người Cha7/3/2022 10:20:503121

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


259,470
204,669,178