Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Còn Điều Gì Hơn Trong Cuộc Sống Không?10/22/2021 5:4:74111
2Cho Một Đoạn Đường Dài10/23/2021 11:27:03721
3Danh Sách Của Bạn Để Kiểm Đồ Khi Gặp Tai Họa10/23/2021 0:32:113086
4Giê-xu này là ai?10/23/2021 5:25:593732
5Hãy Đến Với Nguồn Sáng10/19/2021 16:23:403388
6Hãy Chạy Tới Tự Do10/22/2021 11:35:423161
7Kỳ Định Cho Mọi Việc10/19/2021 7:34:472759
8Một Tấm Lòng Như Là Một Vườn Hoa10/22/2021 2:31:264610
9Nếu . . . thì sao?10/23/2021 22:44:82802
10Ngọn Hải Đăng10/22/2021 5:4:445565
11Những Lời Nổi Tiếng Cuối Cùng10/23/2021 8:15:263482
12Sự Đời Đời10/22/2021 4:38:313834
13Tại Sao Tôi Nên Đi Nhà Thờ?10/24/2021 5:17:465459

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


254,967
188,839,306