Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Còn Điều Gì Hơn Trong Cuộc Sống Không?6/30/2022 18:22:64240
2Cho Một Đoạn Đường Dài7/3/2022 4:6:53887
3Danh Sách Của Bạn Để Kiểm Đồ Khi Gặp Tai Họa7/2/2022 10:9:413215
4Giê-xu này là ai?7/3/2022 4:40:283882
5Hãy Đến Với Nguồn Sáng7/2/2022 12:4:563553
6Hãy Chạy Tới Tự Do7/1/2022 9:32:363298
7Kỳ Định Cho Mọi Việc6/29/2022 14:34:32862
8Một Tấm Lòng Như Là Một Vườn Hoa6/30/2022 1:30:454831
9Nếu . . . thì sao?7/2/2022 14:54:492946
10Ngọn Hải Đăng7/3/2022 8:45:425701
11Những Lời Nổi Tiếng Cuối Cùng6/30/2022 10:34:213592
12Sự Đời Đời7/2/2022 4:3:264003
13Tại Sao Tôi Nên Đi Nhà Thờ?7/2/2022 11:27:365579

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


259,454
204,664,997