Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Đừng Từ Bỏ Thượng Đế10/22/2021 5:4:385463
2Đức Giê-hô-va là Đấng Chăn Giữ tôi10/21/2021 20:35:155649
3An ủi từ Kinh-Thánh10/22/2021 5:4:253976
4Bạn Có Thể Có Sự Bình An Trong Tâm Trí10/23/2021 22:28:74414
5Những Lời An Ủi10/23/2021 10:4:104212
6Niềm Vui Bất Diệt10/24/2021 5:16:205061
7Tìm Đường Về Nhà Bạn10/24/2021 3:36:523740
8Tại Sao Điều Nầy Xảy Ra Với Tôi?10/19/2021 5:22:243124

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


254,987
188,844,159